Embla – Biologi 2 vt 24

Biologi 2 Vt-24


Humanitär hjälp – Ukraina

–  Mer här  –


Torsdag 15/2

Muskler & senor
Muskler & senor B2 282-287, DM 36-37 och här.
Se film 4-8 härÖversikt över några kroppens muskler och deras namn finns här, läs B2 288-291 och valfria områden om skador och sjukdomar här samt repetera film 3 och se film 9-11 här.

Uppgifter.

 1. Vi har tre typer av muskler i människokroppen. Skelettmuskler, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur. Åskådliggör var och en av dem översiktligt med en schematisk bild.
 2. Namnge 6 olika skelettmuskler, beskriv var de finns och vilket arbete de kan utföra.
 3. Beskriv övergången mellan skelettmuskler, senor och skelett. Redogör också för vad senorna är uppbyggda av, hur de är uppbyggda och vad senskidor och slemsäckar har för funktion.
 4. Beskriv med hjälp av bilder och text i detalj en skelettmuskels uppbyggnad.
 5. Det finns tre olika typer av skelettmuskelfibrer. Beskriv var och en av dessa typer och vilken sorts arbete de används för.
 6. Rita en eller flera detaljerade bilder och beskriv vad som sker i en skelettmuskels minsta funktionella enhet (sarkomer) vid en kontraktion. Namnge olika strukturer i din bild/dina bilder.
 7. När man säger att skelettmuskler arbetar antagonistiskt vad menar man då? Förklara och åskådliggör översiktligt med en schematisk bild.
 8. Vad menas med diskbråck, beskriv orsaker (varför/hur det uppstår) och symtom/effekter på kort och lång sikt. Diskbråck drabbade tidigare främst äldre personer och då i ländryggen, på senare år har det dock blivit vanligt bland unga och då i nacken – varför tror du?
 9. Vad menas med artros ange orsaker och symtom.
 10. Vad menas med osteoporos ange orsaker och typiska följder/skador/frakturer.
 11. Nämn och beskriv 4 skador/sjukdomar som drabbar eller ger symtom i musklerna.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till! Anders


Tisdag 12/9

Idag börjar vi med avsnittet “Människans fysiologi” som vi kommer att arbeta med en stor del av tiden under resten av kursen. Första delen handlar om  “Rörelse och ämnesomsättning”. Det är mycket som ska gås igenom och tempot kommer att vara högt

Avsnittet idag handlar om grunder när det gäller kroppens funktion, en översikt av kroppens organsystem och om skelettet och ledernas uppbyggnad, funktion, hälsa och skador.

Läs först B2 177-185, DM 26-27 om grunder för kroppens funktion och om de olika organsystemen. Mer om och bilder av vävnader här. Se film 1-5 här
Läs därefter om skelett och leder B2 276-282 DM 38-39 och här.
Se film 1-3 här och om hälsa och skador läs B2 288-291 och valfria områden här samt se valfria filmer av 1-3 här. Bilder av  kroppens organsystem och organ (för hela avsnittet “Människans fysiologi”) finns här

Uppgifter.

 1. Ange och förklara 6 olika kemiska eller fysiologiska förhållanden som kroppen reglerar och strävar efter att hålla på en jämn nivå.
 2. Förklara följande begrepp: a) vävnad b) organsystem
 3. Namnge och beskriv utförligt 4 olika vävnadstyper
 4. Räkna upp 11 organsystem hos människan, ange huvudsakliga delar och övergripande funktioner för var och en av dem.
 5. Rita en detaljerad bild av ett större rörben, namnge olika delar och förklara uppbyggnad och funktion.
 6. Ange 4 olika ledtyper och ge exempel på var de finns i kroppen
 7. Rita en detaljerad bild av en led med dess kapsel, ledvätska mm, namnge olika delar och förklara uppbyggnad, funktion och två vanliga skador.
 8. Förklara;
  – ledband/ligament
  – korsband
 9. Beskriv ryggradens uppbyggnad.
 10. Vad menas med diskbråck, beskriv orsaker (varför/hur det uppstår) och symtom/effekter på kort och lång sikt. Diskbråck drabbade tidigare främst äldre personer och då i ländryggen, på senare år har det dock blivit vanligt bland unga och då i nacken – varför tror du?
 11. Vad menas med artros ange orsaker och symtom.
 12. Vad menas med osteoporos ange orsaker och typiska följder/skador/frakturer.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders

Tisdag 13/2

Nu börjar vi med avsnittet “Människans fysiologi” som vi kommer att arbeta med en stor del av tiden under resten av kursen. Första delen handlar om  “Rörelse och ämnesomsättning”. Det är mycket som ska gås igenom och tempot kommer att vara högt

Avsnittet idag handlar om grunder när det gäller kroppens funktion, en översikt av kroppens organsystem och om skelettet och ledernas uppbyggnad och funktion.

Läs först B2 177-185, DM 26-27 om grunder för kroppens funktion och om de olika organsystemen. Mer om vävnader och bilder här (scrolla ner en bit för att komma till vävnader). Se även film 1-5 här
Läs därefter om skelett och leder B2 276-282 DM 38-39 och här och se film 1-3 här. Bilder av  kroppens organsystem och organ (för hela avsnittet “Människans fysiologi”) finns här

Uppgifter.

 1. Ange och förklara 6 olika kemiska eller fysiologiska förhållanden som kroppen reglerar och strävar efter att hålla på en jämn nivå.
 2. Förklara följande begrepp: a) vävnad b) organsystem
 3. Namnge och beskriv utförligt 4 olika vävnadstyper
 4. Räkna upp 11 organsystem hos människan, ange huvudsakliga delar och övergripande funktioner för var och en av dem.
 5. Rita en detaljerad bild av ett större rörben, namnge olika delar och förklara uppbyggnad och funktion.
 6. Ange 4 olika ledtyper och ge exempel på var de finns i kroppen
 7. Rita en detaljerad bild av en led med dess kapsel, ledvätska mm, namnge olika delar och förklara uppbyggnad, funktion och två vanliga skador.
 8. Förklara;
  – ledband/ligament
  – korsband
 9. Beskriv ryggradens uppbyggnad.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders


Måndag 12/2

Prov 1 för dig som blivit kallad till det.
Har du inte blivit kallad till provet har du egen studietid för arbete med loggen & inläsning.

Lycka till! Anders


Torsdag 8/2

Egen studietid för arbete med loggen & inläsning inför provet  på måndag. En förutsättning för att bli kallad till provet är godkänd studielogg.

Lycka till! Anders


Tisdag 6/2

Fördjupning arkéer & virus
Arkéer: repetera B2 100-101  se film 26 “Arkea och livets träd” och film 27 (de två sista filmerna) här, läs och se bild här och se bild 6 (= sista bilden) här
Virus: repetera B2 114-115 läs från “Djur kan ge nya virus “ här, läs sedan B2 259-265 och se film 10 “Immunsystemet alla delar, hur de fungerar…” samt film 12 här och film 15 “Vad betyder vaccinens skyddsprocent egentligen!” samt film 1721 & 22 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad “Asgard”-arkéer är och vilken roll de idag anses ha när det gäller livets utveckling och eukaryoternas uppkomst.
 2. Förklara hur eukaryoterna uppstått enligt denna nya teori.
 3. Beskriv hur Halobacterium använder ljusenergi på ett helt annat sätt än växters fotosyntes. Sök själv relevanta källor på nätet och ange dem också i ditt svar.
 4. Inom forskningen anges tre teorier om hur virus uppstått. Redogör för dessa teorier.
 5. Beskriv översiktligt hur människokroppens försvar är organiserat och hur vårt immunförsvar reagerar när ett fientligt virus kommer in i vår kropp.
 6. En av filmerna tar upp varför man inte kan jämföra Covid-19 vaccin hur som helst och varför det egentligen inte spelar någon roll vilket vaccin man tar bara man vaccinerar sig över huvud taget. Förklara det.
 7. Förklara hur mRNA-vaccin fungerar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Måndag 5/2

Virus
Läs B2 112-117 & 271, läs mer här, se film 5-19 här och se de två näst sista bilderna här

Uppgifter. 

 1. Rita en schematisk bild på någon typ av virus, sätt ut namn på minst 4 olika strukturer och förklara vad dessa har för roll hos det virus du beskriver.
 2. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.
 3. Nämn och förklara två sätt som nya virusvarianter utvecklats.
 4. Nämn och förklara kort de 7 “livscykel”steg alla virus genomgår.
 5. Nämn 3 olika typer av virus/virusfamiljer (virus som har olika form/uppbyggnad), beskriv dem kort och vilka celler de angriper.
 6. A. Beskriv hur det coronavirus som orsakar covid-19 angriper en människa och vad det är som i värsta fall leder till dödlig utgång.  B. Nämn och beskriv kort två andra mycket allvarliga sjukdomar orsakade av virus (smittvägar, symtom, sjukdomsförlopp).
 7. Förklara hur vaccin mot virusinfektioner fungerar och varför det är så viktigt att alla som inte har medicinska skäl att inte inte göra det, vaccinerar sig.
 8. Vilka riskerar att drabbas först och värst när restriktionerna mot smittspridning tas bort – vad beror det på och varför just dessa personer.
 9. Förklara kort vad viroider är.
 10. Förklara kort vad prioner är.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Torsdag 1/2

Egen studietid för inläsning och arbete med loggen inför studieavstämning 1b på måndag.

Senast kl 08.00 på måndag 5/2 skickar du in en pdf-kopia av hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 9/1 till den sista 30/1.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 240205

Lycka till! Anders


Tisdag 30/1

Bakterier och arkéer
Läs B2 96-111, 270-271, se bilder & läs härse bild 1 & 3 här och se film 1-4 här

Uppgifter.

 1. Förklara skillnader mellan prokaryota och eukaryota celler
 2. Rita en schematisk bild på en bakteriecell, sätt ut namn
  på minst 7 olika strukturer och förklara vad dessa uträttar för bakteriecellen/bakterien.
 3. Ange och berätta kort om 3 olika typer av bakterier och de egenskaper som skiljer dessa 3 bakterietyper från varandra.
 4. Beskriv hur kvävefixerande bakterier lever i symbios med vissa växter och hur det fungerar.
 5. Redogör för skillnaden mellan bakterier och arkéer
 6. Ange och berätta kort om 2 egenskaper som generellt utmärker arkéer.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Måndag 29/1

Olika organellers funktion…
ER, Golgi, Lysosomer, Peroxisomer, Cilier, flageller och vakuolen
Läs B2 36-41, DM 96-97 och se film 10-18 här
Cellers kommunikation & signalöverföring…
Läs B2 80-85 och repetera 72-79, läs DM 56-57, 50-51, se bild 11-12 här och film 19-21 här

Uppgifter.

 1. Det finns två typer av endoplasmatiska nätverk i cellen. Vilka två och vad är det för skillnad mellan dem?
 2. Förklara utförligt skillnaden mellan de endoplasmatiska nätverken och golgiapparaten när det gäller uppbyggnad, lokalisering i cellen och funktion (vad som uträttas).
 3. Beskriv lysosomernas uppbyggnad och funktion i detalj och ge olika exempel på deras roll i cellen och vid olika tidpunkter för individen.
 4. Hur ser peroxisomerna ut, var finns de och vad har de för uppgifter?
 5. Förklara skillnaden mellan cilier och flageller i uppbyggnad och funktion.
 6. Beskriv vakuolen, var den finns och de uppgifter den har
 7. Benämn och beskriv kort funktion hos tre olika typer av proteinkanaler i cellmembranet.
 8. Ge två exempel på vad som kan göra att kanaler för passiv transport öppnas eller stängs.
 9. Aktiv och passiv transport har åtminstone en likhet men två stora principiella skillnader. Beskriv alla tre.
 10. Visa med bilder och förklarande text två olika exempel på hur celler samverkar eller kommunicerar med varandra genom signalsubstanser och receptorer.

Fota dina bilder och lägg in dem med det du skriver i din logg.

Lycka till! Anders


Torsdag 25/1

Cellens transportsystem
Diffusion, membrantransport, transport i cellen & cellskelettet
Läs B2 35, 38, 72-79, 38, DM 54-55  och se film 1-9 här 

Uppgifter.

 1. Beskriv och förklara med hjälp av bilder och text hur cellmembran är uppbyggt
 2. Förklara cellmembranets funktion
 3. Förklara vad som menas med diffusion
 4. Förklara begreppen osmos respektive vattenpotential
 5. Förklara vad som menas med koncentrationsgradient
 6. Förklara och åskådliggör vad som menas med passivt respektive aktivt ämnesutbyte på cellnivå
 7. Förklara vad som menas med endocytos och exocytos, samt ge exempel på var det sker.
 8. Namnge och beskriv med enkla bilder och text de tre typer av proteintrådar som bygger upp cellskelettet i en cell.
 9. Förklara de olika proteintrådarnas huvudsakliga funktion för cellen.

Lycka till! Anders


Tisdag 23/1

Cellandning (=förbränning i celler)
Läs om cellandningen och delprocesserna. Spira Biologi 2 anger liksom några av filmerna fyra delprocesser, men det är egentligen 5 delprocesser. Läs B2 47-54, DM 52-53, repetera film 2 här och se film 3-12 här samt bild 1-5 och 7-9 här

Uppgift.

Redogör med hjälp av bilder och ett schema (se nedan) för cellandningen – uppdelat på de 5 delprocesserna;

 1. Glykoysen
 2. Bildning av Acetyl-Coenzym A  (i boken “2. Pyruvatjonerna”)
 3. Citronsyracykeln
 4. Elektrontransportkedjan
 5. Kemiosmos

Ditt schema ska innehålla dessa tre kolumner:

Delprocess           Plats            Syfte/produkter

Under “Delprocess” skriver du “1. Glykolysen” osv

Under “Plats” skriver du var i cellen eller mitokondrien delprocessen sker

Under “Syfte/produkter” skriver du vad som bildas/blir slutprodukt/er i den processen och vilken funktion det har.

Lycka till ! Anders


Måndag 22/1

Studieavstämning och “Cellens byggstenar & arbetssätt”

Studieavstämning
Skicka senast kl 08.00 in ditt loggdokumentet med alla uppgifter från 9/1 till 16/1 redovisade.
Logg dokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 240122

Cellens byggstenar & den eukaryota cellens arbetssätt
Läs om cellens byggstenar B2 20-31, DM 48-49, om den eukaryota cellens arbetssätt B2 32-41 och om ATP samt enzymer B2 42-46.
Se film 1 här, film 1-12 här, bild 10 här och film 1 här.

Uppgifter.

 1. Beskriv med text och visa med en enkel bild grundstrukturen för:
  – Proteiner
  – Polysackarider
 2. Ge exempel på fiberproteiner respektive globulära proteiner
 3. Förklara vilken roll glykogen har i djurceller
 4. Redogöra med text och enkla bilder för uppbyggnad och skillnaden mellan nukleinsyrorna DNA och mRNA.
 5. Definiera ämnesgruppen lipider
 6. Beskriv funktion (i levande organismer) och med en enkel bild visa grundstrukturen för: Fetter respektive Fosfolipider
 7. Visa med en enkel bild grundstrukturen för molekylerna ADP och ATP och förklara deras roll i celler och vävnader
 8. Beskriv hur enzymer är uppbyggda och förklara deras roll i celler och vävnader
 9. Beskriv med en enkel bild hur enzymer arbetar

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

/Anders


Torsdag 18/1

Egen studietid för inläsning och arbete med studieloggen.

På måndag kl 08.00 är det dags för den första studieavstämningen då loggdokumentet med alla uppgifter från 9/1 till 16/1 redovisas.

Logg dokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 240122

På måndag fortsätter vi sedan med avsnittet “Cellbiologi” som handlar om cellens byggstenar,  ämnes- & energiomsättning och cellers kommunikation.

Lycka till Anders!


Tisdag 16/1

Växter – förökning, tillväxt och hormoner 
Läs  s125-129, 142-145, 154-161 i boken “Spira Biologi 2” (B2).
Se film 12-15 här och bild 14 -18 (= de  fem sista bilderna) här.

Svampar
Läs  B2 s162-175, härhär och här se film 1-4 här och bilderna om svampar här (Obs! ny bild sist som visar en jästcell).

Uppgifter – Växter – förökning, tillväxt och hormoner.

 1. Förklara vad växthormoner är
 2. Förklara med bilder och text hur följande påverkar hur en växt växer.
  a. ljus
  b. gravitation
  c. fuktighet
  d. temperatur
  e. beröring
 3. Gör en matris med olika växthormoner och olika funktioner de kan ha (se bild 17 här = näst sista bilden).
 4. Beskriv hur en nybildad växtcell kan växa i storlek
 5. Förklara kort hur trädens årsringar bildas
 6. Nämn och förklara kort hur frön bildas och olika sätt frön kan spridas

Uppgifter – svampar.

 1. Visa med en bild och namnge 5 viktiga strukturer hos en en storsvamp = svamp med fruktkropp (basidiesvampar och sporsäcksvampar).
 2. Vad menas med “småsvampar”.
 3. Visa med en bild och namnge 5 viktiga strukturer hos en en jästcell.
 4. Förklara vad “septum” respektive “bud” är hos jästceller.
 5. Förklara hur svampar får energi?
 6. Förklara med bilder och text skillnaden mellan jästceller, hyfer och mycel
 7. Nämn och förklara kort tre sätt svampar kan vara till nytta och tre sätt de kan vara skadliga på.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 15/1

Fotosyntesen – pigmentmolekyler samt Calvincykeln
Repetera s130-134 och läs 135-141 (B2),  se film 8-11 här repetera bild 7 här och titta sedan på bild 9-13 här.

Uppgifter – Fotosyntesen, pigmentmolekyler samt Calvincykeln

 1. Beskriv skillnaden mellan klorofyllmolekylen och β-karoten-molekylen när det gäller vilka grundämnen som ingår.
 2. Förklara sambandet mellan skillnaden mellan klorofyllmolekylen och β-karoten-molekylen och att många växter t ex lövträd här hos oss får gula och röda löv på hösten – vilken process tyder det på och varför är det så viktigt för träden?
 3. Beskriv med egna ord översiktligt vad som händer vid den koldioxidbindande fasen i fotosyntesen.
 4. Calvincykeln/den koldioxidbindande fasen i fotosyntesen brukar delas in i tre steg, namnge och beskriv översiktligt vad som sker i vart och ett av dessa steg.
 5. Redogör för det cykliska förlopp, vid vilket koldioxid fixeras, och
  ”råvaror” för tillverkning av glukos bildas.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till Anders!


Torsdag 11/1

Fotosyntesen – ljusinfångande/fotokemiska reaktioner
Läs s130-134 i boken “Spira Biologi 2” (B2), titta på film 6 och 7 här, film 6-8 här och bild 5-8 här.

Uppgifter – Fotosyntesen, ljusinfångande/fotokemiska reaktioner

 1. Vilka är utgångsämnena (reaktanterna) i fotosyntesen?
 2. Vad bildas vid fotosyntesen?
 3. Skriv den kemiska formeln för fotosyntesen (summaformeln)!
 4. Fotosyntesen består i själva verket av två delreaktioner. Vad kallas de?
 5. Vad är en kloroplast?
 6. a) Rita en kloroplast i genomskärning.
  b) Vad heter de strukturer där ljuset fångas upp?
  c) Vad består dessa strukturer av?
 7. Vad har klorofyllet till uppgift?
 8. Beskriv med egna ord vad som händer i den ljusinfångande reaktionen!
 9. Varifrån kommer elektronerna som rör sig i elektrontransportkedjan och vad utnyttjas energin de avger till?
 10. Till vad används de energirika molekyler som bildas vid den
  ljusinfångande reaktionen?

Lycka till Anders!


Tisdag 9/1

Växter: inledning och uppbyggnad & vattentransport
Läs B2 s118-124, 34, 75, 146-153 (B2=“Spira Biologi 2”).
Se film 4 (från 1,46min in i klippet) här och film 1-5 här,  se mer om växters byggnad och vattentransport på bild 3-7 här.

Uppgifter.

 1. Rita en detaljerad bild på en växtcell, sätt ut namn på 8 olika delar och organeller.
 2. Förklara vad dessa olika delar och organeller uträttar/har för funktion för växtcellen.
 3. Rita en bild och visa vilka växters tre huvudorgan är?
 4. Förklara för vad var och en av dessa huvudorgan vilken dess viktigaste uppgift är för växten.
 5. Förklara vad rothår är och vilken funktion de har.
 6. Förklara vad xylem är, hur det är uppbyggt och fungerar.
 7. Förklara vad floem är, hur det är uppbyggt och fungerar
 8. Förklara vad en klyvöppning är, hur den är uppbyggd och fungerar
 9. Förklara utförligt begreppet vattenpotential. (Se även B2 s76  “Vattenpotential”)
 10. Förklara hur/varför vattenpotentialen påverkar vattenflödet till rötterna och upp till bladen hos växter.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!