Embla – Na spec ht 21

Embla – Na spec ht 21

Tisdag 15/2

Medicinsk forskning – process & exempel
Läs MF 70-77, M 548-550, generellt om forskning här, mer om medicinsk forskning här, se film härAllt som går att läsa via länkarna på forskningssidorna behöver inte läsas och alla filmer inte ses. Välj själv vad du tycker du behöver läsa/se för att kunna svara på frågorna här under.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara kort de två huvudtyperna av forskning
 2. Nämn och förklara kort i vems “regi” forskning kan bedrivas
 3. Nämn och förklara kort hur forskning finansieras
 4. Hur ser utbildningsvägen ut för att bli akademisk forskare?
 5. Vad menas med “kliniska” studier
 6. Förklara vad som menas med en observationsstudie
 7. Nämn kort fördelar och nackdelar med observationsstudier
 8. Förklara vad som menas med en interventionsstudie
 9. Nämn kort fördelar och nackdelar med interventionsstudier
 10. Vad menas med “Randomiserade kontrollerade studier”
 11. Vad menas med “Icke-randomiserade studier”
 12. Vad menas med “Kohortstudier”.
 13. Vad menas med “Fall-kontrollstudier”.
 14. Vad menas med “Retrospektiva studier”
 15. Vad menas med “Metastudier”
 16. Nämn och beskriv kort minst fem viktiga etiska riktlinjer/frågor när det gäller forskning.

Skriv svaren i din logg. Lycka till Anders!


Tisdag 1/2 och torsdag 3/2

Katastrofmedicin & Beredskap mot globala epidemier
Läs om Katastrofmedicin M s611-625, läs och se filmen här, läs här och här. Läs om Beredskap mot globala epidemier MF s116-117 och här, se filmerna här och läs och se filmerna här.

Uppgifter: Katastrofmedicin M s626

Fråga 1, 2, 5, 8, 10-12, 14, 15

Uppgifter: Beredskap mot globala epidemier MF s116-117

 1. Nämn och beskriv kort fem globala epidemier åren 1900-2020.
 2. Flera av de globala epidemierna har varit sk. zoonoser vad menas med det, ge också tre anledningar med förklaring till att globala epidemier som har sitt ursprung i zoonoser kommer att bli vanligare i framtiden.
 3. Vilka organisationer/myndigheter på finns på global, europeisk respektive här i Sverige på nationell nivå när det gäller rapportering och koordinering av insatser när det gäller smittsamma sjukdomar. Nämn och beskriv kort sammanlagt minst fem olika organisationer/myndigheter, varav minst en på respektive nivå.

På fredag 4/2 är det dags för Studieavstämning. Skicka senast kl 10.00 på fredag in din logg med alla uppgifter från 10/1 till 3/2 redovisade.

Loggdokumentet du skickar in på fredag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Na-spec, logg – 220204.

Lycka till Anders!


Tisdag 25/1 och torsdag 27/1

Att bevara hälsan & Första hjälpen och akutmedicin
Läs om att bevara hälsan M 48-59 och om hygien, kost och återhämtning MF 106-116 och här och se filmen här
Läs om första hjälpen och akutmedicin M 579-609, här och här (och utförligt häroch se filmerna här och film 1 och 2 här

Uppgifter: Att bevara hälsan, hygien, kost, återhämtning

 1. Ge tre exempel på åtgärder/förbättringar när det gäller hygien som varit viktiga när det gäller bättre folkhälsa och säkrare medicinska behandlingar.
 2. Vad “säger” den så kallade hygienhypotesen (MF s109) och vad innebär det när det gäller barn och vårt immunförsvar.
 3. Att motion och en kost bestående av mycket vegetabilier är bra för oss har med stor sannolikhet en evolutionär förklaring. Förklara det.
 4. Nämn 4 fysiologiska effekter av sömnbrist och beskriv också kort något om vad som sker biokemiskt i hjärnan när vi sover.

Uppgifter: Första hjälpen och akutmedicin M s608-609

Fråga 3-7, 9, 13, 15, 19, 28, 29, 32-34, 37.

Lycka till Anders!


Torsdag 20/1

Undersökningsmetoder och medicinska test.
Läs om Undersökningsmetoder och medicinska test i M 38-47 och i Medicinens framsteg (MF) 10-17. Titta på  film 1-4 här

Uppgifter.
1. Benämn och beskriv i sju punkter vad som kan ingå i en allmän läkarundersökning
2. Beroende på vad den allmänna läkarundersökningen visar kan man gå vidare med specifika undersökningar.
a) Beskriv vad som menas med provtagning och ge 5 exempel med förklaring
b) Beskriv vad som menas med bilddiagnostik och ge 5 exempel med förklaring
c) Beskriv vad som menas med endoskopier och ge 5 exempel med förklaring
d) Beskriv vad som menas med funktionsundersökningar och ge 5 exempel med förklaring
3. Förklara kort följande medicinska termer för kroppsdelar
a) dorsum
b) abdomen
c) pelvis
d) thorax
4. Förklara kort följande medicinska förstavelser
a) ad-
b) epi-
c) hyper-
d) hypo-
e) peri-
f) par-
g) sub-

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Tisdag 18/1

Hälsa & ohälsa.
Läs om kroppens inre miljö & homeostas i M 75-81.
Hälsa & ohälsa M 25-27, 48-59.
Orsaker till sjukdom & smitta M 28-36, 466-477, 514-517 Folksjukdomar, se här
Medicinska begrepp M 44-45
Se också film 1-3 här, film 1-8 här och film 1-3 här

Uppgifter .

1. Varför får vi feber när vi får en infektion
2. Ofta börjar en infektion med att vi får fryser och får frossa. Vad beror det på?
3. Vad menas med elektrolyter och vad har de för funktion i kroppen.
4. Ge exempel på intorkning.
5. Förklara begreppen:
a) respiratorisk alkalos och respiratorisk acidos
b) metabolisk alkalos och metabolisk acidos
6. Beskriv vad som menas med inre och yttre sjukdomsorsaker.
7. Beskriv och ge exempel på vad som menas med symtom som:
a) allmänna
b) specifika
c) subjektiva
d) objektiva
8. Beskriv olika typer av smärta.
9. Förklara vad följande begrepp betyder i medicinska sammanhang:
a) diagnos
b) anamnes
c) heriditet
d) terapi
e) prognos
f) journal
10. Definiera vad som menas med folksjukdomar
11. Ge 5 exempel på folksjukdomar i sk. i-länder och dess orsaker och 5 exempel på folksjukdomar i fattiga länder och orsaker där.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!

 Måndag 30/8

Sjukdomar – översikt och exempel
Introduktion, översikt, folksjukdomar
Andningsorganen & sjukdomar i andningsorganen M 299-323
Se film 1-2 här.

Uppgifter.
Sida 307 i M, gör uppgift: 2, 6, 10, 17-20
Sida 323 i M, gör uppgift: 21, 26-32

Lycka till Anders!


Torsdag 26/8

Medicinsk forskning – process & exempel
Läs MF 70-77, M 548-550, mer om medicinsk forskning här, se film härAllt som går att läsa via länkarna på forskningssidorna behöver inte läsas och alla filmer inte ses. Välj själv vad du tycker du behöver läsa/se för att kunna svara på frågorna här under.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara kort de två huvudtyperna av forskning
 2. Nämn och förklara kort i vems “regi” forskning kan bedrivas
 3. Nämn och förklara kort hur forskning finansieras
 4. Hur ser utbildningsvägen ut för att bli akademisk forskare?
 5. Vad menas med “kliniska” studier
 6. Förklara vad som menas med en observationsstudie
 7. Nämn kort fördelar och nackdelar med observationsstudier
 8. Förklara vad som menas med en interventionsstudie
 9. Nämn kort fördelar och nackdelar med interventionsstudier
 10. Vad menas med “Randomiserade kontrollerade studier”
 11. Vad menas med “Icke-randomiserade studier”
 12. Vad menas med “Kohortstudier”.
 13. Vad menas med “Fall-kontrollstudier”.
 14. Vad menas med “Retrospektiva studier”
 15. Vad menas med “Metastudier”
 16. Nämn och beskriv kort minst fem viktiga etiska riktlinjer/frågor när det gäller forskning.

Skriv svaren i din logg. Lycka till Anders!


Måndag 23/8

Läs om Undersökningsmetoder och medicinska test i M 38-47 och i Medicinens framsteg (MF) 10-17. Titta på  film 1-4 här

Uppgifter
1. Benämn och beskriv i sju punkter vad som kan ingå i en allmän läkarundersökning
2. Beroende på vad den allmänna läkarundersökningen visar kan man gå vidare med specifika undersökningar.
a) Beskriv vad som menas med provtagning och ge 5 exempel med förklaring
b) Beskriv vad som menas med bilddiagnostik och ge 5 exempel med förklaring
c) Beskriv vad som menas med endoskopier och ge 5 exempel med förklaring
d) Beskriv vad som menas med funktionsundersökningar och ge 5 exempel med förklaring
3. Förklara kort följande medicinska termer för kroppsdelar
a) dorsum
b) abdomen
c) pelvis
d) thorax
4. Förklara kort följande medicinska förstavelser
a) ad-
b) epi-
c) hyper-
d) hypo-
e) peri-
f) par-
g) sub-

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Torsdag 19/8

Läs om kroppens inre miljö & homeostas i Medicin 1 &2 (M) 75-81. Hälsa & ohälsa i M 25-27.
Orsaker till sjukdom & smitta i M 28-29, 466-477, 514-517.
Titta också på film 1-3 här, film 1-8 här och film 1-3 här

Uppgifter .

1. Varför får vi feber när vi får en infektion
2. Ofta börjar en infektion med att vi får fryser och får frossa. Vad beror det på?
3. Vad menas med elektrolyter och vad har de för funktion i kroppen.
4. Ge exempel på intorkning.
5. Förklara begreppen:
a) respiratorisk alkalos och respiratorisk acidos
b) metabolisk alkalos och metabolisk acidos
6. Benämn och redogör kort för fyra olika förklaringsmodeller till sjukdom
7. Beskriv vad som menas med inre och yttre sjukdomsorsaker.
8. Beskriv och ge exempel på vad som menas med symtom som:
a) allmänna
b) specifika
c) subjektiva
d) objektiva
9. Beskriv olika typer av smärta.
10. Förklara vad följande begrepp betyder i medicinska sammanhang:
a) diagnos
b) anamnes
c) heriditet
d) terapi
e) prognos
f) journal

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 16/8

Repetera s18-23 M1&2 och s7-9 MF. Titta på film 10-13 här.

Uppgifter.

 1. Berätta kort om den moderna medicinens framväxt under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.
 2. Berätta om utvecklingen och de viktigaste förändringarna på det medicinska området under andra halvan/slutet av 1900-talet.
 3. Berätta om utvecklingen på det medicinska området under  2000-talet fram till idag.
 4. Nämn och förklara kort fyra förklaringsmodeller när det gäller diagnos och behandling av sjukdomar.
 5. Beskriv med några exempel hur medicinsk utbildning har förändrats från slutet av 1900-talet till idag.
 6. Nämn minst tre områden inom medicinen och ge exempel inom dessa där det förmodligen kommer att hända mycket under det här århundradet (2021-2100). Sök information från seriösa källor på nätet och fundera själv.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Torsdag 12/8

Läkekonstens historia
Läs s 8-23 i Medicin 1 &2 (M1&2), s7-9 i Medicinens framsteg (MF) och titta på film 1-8 här.

Uppgifter.

 1. De medicinska specialisterna under människans tidiga historia, i jägare- och samlarkulturer och ända fram i modern tid var/är schamaner/medicinmän/medicinkvinnor & jordegummor. De hade mycket kunskap och fick därmed en speciell position. Sök information från seriösa källor på nätet och ge exempel på kunskap de hade och behandling de gav.
 2. Nämna något om den medicinska historien/traditionen i A)Kina, B) Indien och C) Egypten.
 3. Nämn något om den medicinska historien/traditionen i antikens Grekland – och mer utförligt om Hippokrates (460 – 377 f.Kr).
 4. Vad menas med läkaretiken.
 5. Berätta om Galenos en läkare som praktiserade i Rom.
 6. Under medeltiden trodde man att sjukdom var Guds straff för synder man begått. Men medicinsk ”forskning” försiggick och utvecklades i klostren. Ge exempel och berätta om det.
 7. I Egypten och den muslimska världen fanns väl utvecklade sjukhus många hundra år före Europa. Vad var det som utgjorde grunden för det som senare utvecklades till sjukhus i Europa.
 8. Nämn och berätta om fem personer som under 1500-1700-talen bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.
 9. Vilka var de tre stora medicinska nyheterna under 1800-talet?
 10. Nämn och berätta om fyra personer som under 1800-talet bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!Naturvetenskaplig specialisering innehåller följande

Introduktion & medicinsk historia

 • Introduktion & kursorganisation.
 • Medicinsk historia
 • Den moderna medicinens framväxt

Hälsa & ohälsa – smitta, symtom, undersökningsmetoder, diagnos

 • Kroppens inre miljö & homeostas
 • Hälsa & ohälsa – orsaker till sjukdom, smitta, symtom & smärta
 • Folksjukdomar – historiskt och idag, globala skillnader
 • Undersökningsmetoder, medicinska test

Friskvård

 • Att bevara hälsan
 • Hygien
 • Kost

Akut- och katastrofmedicin

 • Akutmedicin
 • Katastrofmedicin
 • Beredskap mot globala epidemier

Studieavstämning 1

Prov 1

Medicinsk forskning

 • Medicinsk forskning – process & exempel
 • Introduktion och anvisningar inför projektarbetet
 • Projektplanering

Studier av valt medicinskt område

 • Studier enligt överenskommen individuell inriktning

Studieavstämning 2

Prov 2          

Medicinens framsteg, forskning & framtida tillämpningar / Projektarbete   

 • Infektionssjukdomar
 • Vaccination
 • Handledning projektarbetet
 • Farmakologi och utveckling av medicin
 • Medicinsk behandling
 • Handledning projektarbetet
 • Kirurgi
 • Genteknik och regenerativ medicin
 • Handledning/avstämning projektarbetet

Inlämning av färdig projektrapport

 • Inläsning & förberedelser inför presentation och respons

Seminarium. Presentation och respons – projektarbeteten

Kursslut

Kursorganisation

Vi träffas på plats i skolan en gång i veckan.

Övrig tid arbetar du självständigt hemma eller på annan plats, utifrån kursböckerna, material på i-edu.se och andra källor.

Självstudier:
Gemensamma och individuella studieuppgifter ges via kurssidan två gånger i veckan. Redovisning av studieuppgifterna görs i en digital studielogg. Utöver de gemensamma genomgångarna på plats i skolan behöver du arbeta minst 8-9 timmar per vecka hemma eller på annan plats för att klara kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Tre laborationer under kursen, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Studieavstämning:
Studieloggen redovisas och bedöms en till två veckor före respektive prov och vid kursens slut.

Examinationer – prov och ett större projektarbete
Två skriftliga prov på plats i skolan. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut.
Ett större projektarbete om forskningsprocessen bakom en medicinsk studie. Arbetet presenteras i en rapport och muntligt med hjälp av powerpoint för kurskamraterna vid ett avslutande seminarium då respons också ges på en kurskamrats arbete.

Kurslitteratur & webbmaterial:

Medicin 1&2, Setterberg, E., Liber 2011
Medicinens framsteg, Nielsen (Red.), Bonnier 2009
Webb: i-edu.se/na-specialisering/


Medicin 1 och 2
ISBN: 978-91-47-10354-6 Första upplagan.
Författare: Elsie Setterberg
Förlag: Liber 2011


Medicinens framsteg
ISBN: 978-82-535-3043-7 1:a eller 2:a upplagan.
Redaktör: Lotte Juul Nielsen
Förlag: Bonnier 2009

För mer information och kursmaterial
Se: i-edu.se/na-specialisering/