Undervisning

Arbetsmarknaden för lärare i naturvetenskapliga ämnen är mycket god. På grundskolan i ämnena biologi, kemi, fysik, teknik, och matematik. På ungdomsgymnasiet, komvux och folkhögskolor också ämnet naturkunskap. Andra platser att arbeta på kan vara som pedagog på museer och liknade med naturvetenskaplig inriktning eller på djurparker. En naturvetenskaplig lärarexamen är också en mycket bra grund om du senare vill vidareutbilda dig inom medicin, hälsa eller något annat naturvetenskapligt eller tekniskt område.

Ämneslärare i gymnasieskolan – ingång biologi, 300 hp
Linköping (LiU)

Ämneslärare i gymnasieskolan – biologi och kemi, 330 hp
Kalmar (LnU)

Ämneslärare i gymnasieskolan – biologi och naturkunskap, 300 hp
Stockholm (SU)