Organismer & Etologi

Fördjupningsarbeten i Biologi 1 Vt 21 – “Organismer & Etologi”
16/3 – 14/4 2021. Här är några av arterna som studerades.


1.  Atlantisk flygfisk (Cheilopogon melanurus)

Av: John Grönlund
Läs mer här.


2. Algen Ma-kombu (Saccharina japonica)


Av: Adam Daagh
Läs mer här.


3. Nässelfjäril (Aglais urticae)


Av: Matilda Olsson
Läs mer här.


4. Bred binnikemask (Dibothriocephalus latus)


Av: Dalal Youssef
Läs mer här.


5. Knölsvan (Cygnus olor)


Av: Humaira Ahmadi
Läs mer här


6. Röd Flugsvamp (Amanita muscaria)


Av: Emil Andersson
Läs mer här


7. Bakterien (Streptococcus pneumoniae)


Av: Mustafa Abu Khaled
Läs mer här


8. Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)


Av: Frida Afreim
Läs mer här