Biologi 2

Välkommen till kursen Biologi 2

Kursinnehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om växters och svampars uppbyggnad följt av en fördjupning när det gäller fotosyntesens- och cellandningens biokemiska processer. 

Därefter följer avsnitt om människokroppens anatomi, fysiologi och livscykler och slutligen en projektuppgift om forskning och vetenskaplig publicering. I kursen ingår också ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Biologi 2 ISBN: 978-91-47-08590-3, fjärde upplagan, Förlag: Liber
Den unika människan ISBN: 978-82-535-3045-1 andra upplaga, Förlag: Bonnier

Webbmaterial på: i-edu.se/biologi-2/

Kursorganisation

Lektion på plats i skolan två gånger i veckan, hemstudier övrig tid.  Studieanvisningar och uppgifter ges tre gånger i veckan på https://i-edu.se/biologi-2/las-se-uppgifter/ Utifrån dem, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen arbetar du sedan och redovisar dina svar i en studielogg. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Anvisningar för hur studieloggen ska vara gjord samt en länk till en mall ser du under bilderna på kursböckerna här under. Du hittar dem också här. Läs anvisningarna noga och följ dem. Du sparar då tid och kan snabbt komma in i en studierutin som underlättar för dig. Du skickar in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i PDF-format. Biologi 1 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna från början. Skapa ditt loggdokument och skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Läs angivna sidor i böckerna och se de förklarande videoklippen på i-edu.se/biologi-2/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Två-tre laborationer på plats i skolan om möjligt, annars i form av laborationer som görs hemma. Labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Fyra skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och labbrapporterna är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats i-edu.se/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på i-edu.se/biologi-2/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se
itslearning använder vi inte på den här kursen.

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande. 

Välkommen!
Anders