Biologi 2

Biologi 2 är en kurs om cell- och molekylärbiologi, fysiologi hos människan och andra djur samt fördjupning när det gäller naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen innehåller också ett antal laborationer.
I menyerna hittar du mer information och det mesta du behöver för kursen.
Lycka till!

Miljö viktigare än arv för immunförsvaret

Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Alamy Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Anders Inghage