Biologi 2

Hemstudier pga coronasituationen

Ingen undervisning ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt studera hemma enligt kursplaneringen. Jag lägger kontinuerligt ut studieanvisningar och uppgifter på den här sidan.  Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg (Times New Roman 12p, enkelt radavstånd) minst tre gånger i veckan, gärna varje dag du pluggar. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt datumen på studieanvisningarna/uppgifterna jag lagt ut. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. Jag kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 2 är en 100p-kurs = 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen kommer att ges här på i-edu.se/biologi-2/ och all mejlkommunikation att ske via anders.inghage@norrkoping.se  Info och mejl skickade på annat sätt riskerar att inte komma fram pga att itsleaning och andra plattformar nu lätt blir överbelastade.

Vänliga hälsningar
Anders

Fredag 3/4

Läs om huden här och titta på de två första filmerna här. Rita en detaljerad egen bild av huden och dess olika lager. Namnge de olika lagren och minst ytterligare fem strukturer i huden och förklara uppbyggnad och funktion. Fotografera bilden/bilderna och lägg in dem i din logg. Titta också på sidorna i böckerna (B2 och DM) och beskriv och förklara i loggen minst fem fysiologiska funktioner vår hud har för oss/vår kropp (tänk då även på vilka funktioner djupare lager har). Lycka till Anders

Torsdag 2/4

Repetera avsnittet “Centrala nervsystemet” B2 220–231,
DM 40-41, 70–83 och arbeta med repetitionsfrågorna (Hjärnan – repetitionshjälp). Skriv svaren på frågorna i loggen.
Lycka till Anders

Tisdag 31/3

Läs böckerna B2 s.221–231, repetera DM s.40-41, 70–83 och titt på film tre, fyra och fem här.  Beskriv i loggen:

  1. Det autonoma nervsystemet, dess funktion och uppdelning.
  2. I tre punkter hur hjärnans utveckling kan stimuleras under uppväxten.
  3. I fyra punkter vad man bör tänka på för att hjärnans kapacitet och förmåga under livet ska hållas på en hög nivå på ett naturligt sätt.
  4. Beskriv utförligt Alzheimers sjukdom och hur man kan förebygga den. Beskriv också minst två andra sjukdomar som kan drabba hjärnan.

Lycka till.  Anders.

Fredag 27/3

Innan du börjar med dagens uppgift skickar du in en kopia på din logg så långt du kommit fram till idag. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka loggen till anders.inghage@norrkoping.se 

När du skickat in kopian på loggen kan du fortsätta med dagens uppgift. Läs böckerna B2 s.222–223 och DM s.70–83 och titt på de två första filmerna om hjärnan här. Gör en tabell över hjärnans olika delar och delarnas uppgift. Skriv även en informativ sammanfattning baserat på sidorna i böckerna.
Lycka till! Jessika & Anders.

Torsdag 26/3

Läs i böckerna B2 s214–222 och DM s40-41 och titta på alla filmer om nervsystemet här. Teckna en bild av en motorisk nervcell och sätt ut benämningar på minst 7 olika strukturer. Gör ett flödesschema över hur en nervimpuls färdas från hjärnan till en muskel, ha med begrepp som vilopotential och aktionspotential med mera. Fota och infoga i loggen.
Lycka till! Jessika & Anders

Fredag 20/3

Fortsätt på tabellen igår genom att göra ett flödesschema över immunförsvarets olika delar, ta med de delar som finns i tabellen. Välj också en sjukdom (exempel finns i B2 s. 181–187) och skriv en kort informativ text där du beskriver olika symtom, hur sjukdomen sprids och vad det är för slags sjukdom.
Lycka till! Jessika & Anders

Torsdag 19/3

Läs om “Kroppens försvar” / “Immunförsvaret i DM (s.86 – 93), och B2 (s.164- 176), och titta på de tre första filmerna om kroppens försvar här. Gör en utförlig tabell över immunförsvarets olika delar och deras uppgifter, markera i tabellen vilka delar som tillhör det medfödda och vilka delar som tillhör det adaptiva försvaret.

Tisdag 17/3

Ingen undervisning kommer att ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt att studera enligt kursplaneringen enligt anvisningarna ovan. Mer information kommer i morgon och på torsdag.
/Jessika & Anders


Biologi 2 är en kurs om cell- och molekylärbiologi, fysiologi hos människan och andra djur samt fördjupning när det gäller naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen innehåller också ett antal laborationer.
I menyerna hittar du mer information och det mesta du behöver för kursen.
Lycka till!

Miljö viktigare än arv för immunförsvaret

Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Alamy Forskarna har undersökt 200 olika typer av vita blodkroppar och proteiner i blodet.

Anders Inghage