YouTube

Bra YouTube kanaler – biologi, medicin & naturvetenskap

Bozeman Science


Mycket omfattande och bra, tyngdpunkt på biologi och kemi men många klipp från andra naturvetenskapliga områden finns också.
Till kanalen här.


Cognito


Mycket bra biologi/fysiologi – och matematikklipp. Till kanalen här.


Teacher’s Pet


Korta och bra biologi- och kemiklipp, vetenskaplig metod mm. Till kanalen här.


Andreas Sandqvist


Systematiska och mycket bra genomgångar på svenska inom i första hand biologi & kemi men även fysik och matematik. Till kanalen här.


Byte Size Med


Detaljerade och mycket bra genomgångar av olika anatomiska strukturer och fysiologiska & medicinska förlopp. Till kanalen här.


Miss Estruch


Många klipp om studieteknik men utöver det många utförliga och mycket bra biologi & biokemiklipp. Till kanalen här.


Stated Clearly


Om genetik och evolution. Korta och bra klipp. Till kanalen här.


Zero To Finals


Mycket omfattande. Utförliga och mycket bra förklaringar av många fysiologiska processer och sjukdomsförlopp. Till kanalen här.


Osmos


Mycket omfattande. Utförliga och mycket bra förklaringar inom alla medicinska områden. Till kanalen här.


Animated Biology with arpan


Mycket bra animationer och förklaringar inom många biologiska och medicinska områden. Till kanalen här.


Mechanisms in Medicine


Biomedicinska klipp. Mycket bra visualisering av olika processer. Till kanalen här.


What’s Up Dudes & Ladies


Om olika ämnesomsättningsprocesser, hälsa och kemi. Korta, exakta och tydliga genomgångar. Till kanalen här.


Fuse School


Många bra biologi- och kemiklipp men även lite fysik. Mycket bra visualisering. Till kanalen här.


Ted-Ed


Mycket omfattande. Klipp som täcker alla naturvetenskapliga områden och mycket annat utöver det. Till kanalen här.


Amoeba Sisters


Enbart biologiklipp. Lättfattliga genomgångar och bra visualisering. Till kanalen här.


Science with Johnston


Mycket omfattande. Tyngdpunkt på biologi och kemi särskilt genetik och evolution men många klipp från andra naturvetenskapliga områden finns också. Till kanalen här.


Crash Course


Mycket omfattande. Klipp som täcker alla naturvetenskapliga områden och mycket annat utöver det. Till kanalen här.