Start

Välkommen till kurserna i Biologi och Na-specialisering

Här hittar du allt du behöver för kurserna Biologi 1, Biologi 2, Naturvetenskaplig specialisering och det du behöver om du gör ett naturvetenskapligt gymnasiearbete. Här hittar du också tips om studieteknik, fakta och länkar till olika resurser på nätet och forskningsnyheter. Lycka till!


Smak, lukt, hörsel, syn & känsel. Se filmerna här.


År 1 miljon


Om AI, genteknik och WR som inte är långt borta. Se filmerna här.


Coronaviruset


Hur startade utbrottet och vad kan vi göra nu? Se filmen här. Fakta och senaste information här.


Genvägen


Om gensaxen CRISPR som gör att vi nu lätt kan ändra bland livets byggstenar. Se filmen här.


 

Du är inte 100 procent människaEj 100 procent manniska 475

Runt 145 gener från främmande organismer har gjort sig hemmastadda i din arvsmassa. Du är alltså inte bara en människa. Inte till 100 procent i alla fall.

Generna kommer från virus, bakterier eller andra encelliga djur.

Forskarna har vetat länge att gener kan ”hoppa” från en organism till en annan, så kallad horisontell genöverföring. Det sker framför allt bland mikroorganismer. Exempelvis kan bakterier snabbt byta gener som står emot antibiotika med varandra. Continue reading


How long can we stay awake?

(Getty Images)(Getty Images)

We can fight off the sandman for a while, but after a certain point, sleeplessness leads to temporary madness and – just maybe death.

It’s surprising how we spend our lives. Reach your 78th birthday and according to some back-of-the-envelope calculations, you will have spent nine of those years watching television, four years driving a car, 92 days on the toilet, and 48 days having sex.

But when it comes to time-consuming activities, there’s one that sits head and shoulders above them all. Live to 78, and you may have spent around 25 years asleep. In an effort to claw back some of that time it’s reasonable to ask: how long can we stay awake – and what are the consequences of going without sleep?

Why sleep at all?

Exactly why the urge to sleep is so strong remains a mystery. “The exact function of sleep is still to be elucidated,” says Hanlon. She adds, however, that there is something about sleep that seems to “reset” systems in our bodies. What’s more, studies have shown that routine, adequate sleep promotes healing, immune function, proper metabolism, and much more – which is maybe why it feels good to arise refreshed after a serious snooze. Continue reading

Adam Hadhazy / BBC-Future

Anders Inghage