Förändrade celler kan skapa insulin

Förändrade celler kan skapa insulin

SR 2014-07-01

842 - 475xHormonutsöndrande tarmceller började producera insulin (självlysande grönt). Foto: Columbia University Medical Center

Amerikanska forskare har lyckats omvandla celler i tarmen till att börja tillverka insulin och reglera blodsocker. Det innebär en möjlighet att på lång sikt finna en bot för typ 1-diabetes.


Allt fler barn och unga i Sverige drabbas av typ-1 diabetes och enligt diabetesförbundet är det totalt 50 000 svenskar som har sjukdomen i dag.

Diabetes orsakas av att kroppens immunförsvar har förstört de insulinproducerande så kallade betacellerna i bukspottskörteln. Då kan inte kroppen längre ta upp sockret i blodet och insulin måste tas via sprutor eller pump dagligen.

1151-475xHormonproducerande celler som finns i tarmen kan ändras för att tillverka insulin. Det kan leda till att diabetiker slipper ta insulinsprutor varje dag. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Amerikanska och japanska forskare har nu lyckats omvandla andra sorters hormonproducerande celler som finns i tarmen. Det har skett genom att stänga av en enda gen på cellerna så att de börja tillverka insulin och på alla sätt liknar betaceller.

Isabella Artner som forskar om betaceller på stamcellscentrum vid Lunds universitet tycker den nya studien är mycket spännande.

– Så det är ju nu ett bevis på att det kan fungera. De tycker ju att man ska utveckla en medicin och så blir tarmcellerna omvandlade till insulinproducerande celler, men det kräver mycket mer forskning och utveckling innan det blir en terapi som blir för allmänheten och typ 1 diabetiker, säger hon.

Visserligen har det här ännu lyckats bara på mänskliga celler i provrör. Mer studier krävs för att se att inte kroppens immunförsvar ger sig på de nya insulincellerna också och förstör även dem.

Förhoppningen är att mer forskning ska kunna på sikt leda till en medicin som kan ge patienter med typ 1-diabetes nya insulinproducerande celler i kroppen så de slipper ta sprutor.

Lars Broström / SR
lars.brostrom@sverigesradio.se

Referens: Bouchi. R et al, FOXO1 inhibition yields functional insulin-producing cells in human gut organoid cultures, Nature Communications, 5:4242, DOI: 10.1038/ncomms5242