2014 var världens varmaste år

2014 var världens varmaste år

Foto: Alamy

Det var varmt under 2014 – rekordvarmt. Fjolåret var jordens varmaste år sedan temperaturerna började mätas 1880. Även Sverige hade ett rekordvarmt år.

Förra året var jordens genomsnittstemperatur 14,59 grader Celsius. Det är 0,69 grader högre än medeltemperaturen under 1900-talet, när man kombinerar medeltemperatur över land och hav, enligt NOAA, som övervakar tillståndet i haven och atmosfären.

Nio av de tio varmaste åren som har uppmätts sedan 1880 har inträffat efter år 2000.

– Den långsiktiga trenden är ju uppåt, säger Lars Bärring, klimatforskare vid SMHI, till TT.

Ett varmare väder gör att det blir vanligare med extremväder, till exempel blir skyfall kraftigare.

– När det blir varmare ökar avdunstningen från haven så det blir mer vattenånga i atmosfären. Förr eller senare ska ju den vattenångan ner i form av regn eller annan nederbörd, säger Lars Bärring.

– Vattenångan medför energi så det blir mer energi i atmosfären som allmänt sett leder till ökade extrema nederbördstillfällen.

Även den amerikanska rymdmyndigheten Nasa kunde konstatera att det rekordvarmt 2014, skriver Reuters.

Sedan mätningarna började 1880 har jordens medeltemperatur stigit med cirka 0,8 grader Celsius. Och en stor anledning till det är människans utsläpp av växthusgaser, enligt Nasa.

Även Sverige hade ett år med rekordvärme. Medeltemperaturen för fjolåret blev cirka 0,15 grader har grader högre än det tidigare rekordet på 6,73 grader Celsius från 1934.

– I Sverige var det drygt två grader varmare i fjol än medelvärdet, säger Lars Bärring.

Och mycket varmt var det också i en rad andra länder. Till exempel slog Danmark, Frankrike och Storbritannien värmerekord. Finland och Spanien hade sitt näst varmaste år, konstaterar NOAA i sin analys.