Chimpanser kan lära sig ”nya grannars” språk

Chimpanser kan lära sig ”nya grannars” språk

DN 2015-02-06

Chimpanser lär sig ”det lokala språket” när de får nya chimpansgrannar visar en ny studie. Det är första gången som vokal inlärning på detta sätt har kunnat konstateras hos icke-människor.

Forskarna har studerat en grupp chimpanser som 2010 togs från en holländsk djurpark och sammanfördes med en grupp som sedan tidigare bott på en park i Edinburgh i Skottland.

Den holländska gruppen hade från början ett gällt, upphetsat läte för att signalera att de ville ha äpplen medan de skotska chimpanserna använde ett betydligt mer lågmält grymtande läte med motsvarande betydelse.

Och tre år senare kunde forskarna sedan konstatera att de holländska aporna tagit sedan dit de kommit och lärt sig de skotska aporna ”ord” för att ropa till sig äpplen – som de visar oförändrat starkt intresse av att vilja äta.

Resultat av studien publiceras i tidskriften Current Biology och detta uppges vara första gången som nyinlärning av denna typ av läte med specifik betydelse har kunnat konstateras hos icke-människor.

– Ett väldigt viktigt verktyg för att försöka förstå hur språk har utvecklats är att titta på kommunikationssystemen hos djur som är nära knutna till oss, säger en av rapportförfattarna, Katie Slocombe som undervisar i psykologi vid universitetet i York, till BBC.

Enligt forskarna tyder resultatet i studien på att vi människor kan ha fått med oss förmågan att lära in nya ”ord” och språk redan från våra allra tidigaste anfäder, som vi delar med dagens chimpanser, för omkring sex miljoner år sedan.