Ungdomens hemlighet kan finnas i valen

DN.se onsdag 2015-01-07   08:32

Forskare har identifierat generna som får grönlandsvalar att hålla sig friska i över 200 år. Nu ska dessa testas på möss.

Grönlandsvalar kan bli över 200 år gamla, men visar ovanligt få tecken på krämpor och sjukdomar som drabbar andra gamla däggdjur, exempelvis cancer. Dess närmaste valsläkting, vikvalen, kan bara bli 50 år gammal. Ett forskarlag har kartlagt grönlandsvalens arvsmassa, rapporterar den vetenskapliga tidskriften The Cell. Den har jämförts med arvsmassan hos nio andra däggdjur och man har lyckats identifiera två muterade gener som förklarar grönlandsvalens hemlighet.

Den ena genen är kopplad till åldrande och dna-reparation, medan den andra bara är inblandad i dna-reparation. Forskarnas nästa steg är att plantera dessa två gener i laboratoriemöss för att se om mössens livslängd och motståndskraft mot sjukdomar ökar.