Finansiering av forskning

Forskning kan finansieras på olika sätt.

Med offentliga medel
= Skattefinansierad forskning (t ex inom universiteten, eller militären)
Mer här och här

Av kommersiella företag
T ex läkemedelsföretags interna forskning, eller företags finansiering av extern forskning.
Mer här och här

Av stiftelser eller fonder
Organisationer som ideellt finansierar forskning (ex Wallebergsstiftelsen)
Mer här

Fackförbund
Fackförbund kan finansiera forskning inom områden som rör arbetslivet, skador, rehabilitering mm.

Riskkapitalister
Fristående person eller investeringsföretag som finansierar forskning mot del i eventuell vinst från framtida produkter som forskningen resulterat i
Mer här

“Crowd funding”
Upprop och insamling via nätet av pengar för att finansiera ett forskningsprojekt. Forskare presenterar sitt projekt på en webbsida och privatpersoner eller vem som helst kan sedan gå in och donera pengar till forskningsprojektet.
Mer här

Läs mer om finansiering av forskning t ex här och här