Komvuxarbete

Välkommen till kursen Komvuxarbete – Na

Kursorganisation

Mycket av arbetet behöver du göra hemma men vi kommer också att träffas på plats i skolan för handledning. Utifrån det du valt att undersöka gör du din undersökning och gör anteckningar, en arbetslogg. Du skriver i ditt loggdokumentet varje gång/dag du gör något som har med ditt komvuxarbete att göra – dock minst minst tre gånger i veckan. Arbetsloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen varje datum datum du gör nya anteckningar.  Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format.  Vi kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum och på handledningsträffarna ska du berätta för övriga vad du gjort sedan vi senast träffades. Komvuxarbetskursen är en 100p-kurs som förutsätter 2 timmar studier 5 dagar i veckan eller totalt 10 timmar/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med din undersökning så fort som möjligt. Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din arbetslogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Info och mejlkommunikation.
All info kommer att ges här på i-edu.se/komvuxarbete/ och all mejlkommunikation att ske via  anders.inghage@norrkoping.se 

Varmt välkommen!
Anders


Om komvuxarbetet

För att du ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt komvuxarbete. Det är med komvuxarbetet du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för högskolestudier.

Komvuxarbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier. Målen för komvuxarbetet framgår av programmets examensmål.

Mål för komvuxarbetet

Målet för komvuxarbetet på de högskoleförberedande programmen är att komvuxarbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.