Vetenskaplig publicering

Fördjupningsarbeten i Biologi 2 Vt 23 – “Vetenskaplig publicering”Artikeln sammanfattad av Petra Fagerström härPowerPoint här.
Originalartikel härArtikeln sammanfattad av Cornelia Edvardsson härPowerPoint här. Originalartikel här.Artikeln sammanfattad av Hasse Anderssson härPowerPoint här. Originalartikel härArtikeln sammanfattad av Gabriel Jacobsson här PowerPoint här. Originalartikel härArtikeln sammanfattad av Billy Eklund här. PowerPoint här. Originalartikel här.Artikeln sammanfattad av John Grönlund härOriginalartikel här.