Vetenskaplig publicering

Fördjupningsarbeten i Biologi 2 Vt 22 – “Vetenskaplig publicering”Artikeln sammanfattad av Alma Gredin här. PowerPoint här.
Originalartikel härArtikeln sammanfattad av Diana Hylander här. PowerPoint här. Originalartikel här.Artikeln sammanfattad av Poul Torjusen här. PowerPoint här. Originalartikel härArtikeln sammanfattad av Marcus Oskarsson här Originalartikel härArtikeln sammanfattad av Djana Buljugic här. Originalartikel här.