Bilder, översikter & powerpoints

Bilder, översikter & powerpoints till olika delar av kursen.

BILDER/ÖVERSIKTER

Grundbegrepp

Celler

Växter

Svampar

Cellbiologi

Prokaryoter & virus

Människans fysiologi
-Skelettet, leder & muskler
-Blodkärlsystemet & blodet
-Nersystemet & hjärnan
-Hormonsystemet
-Försvar & immunsystem
-Reproduktion & livscykler

Forskning


Spira Biologi 2
s118-124, 34, 146-153 (tisdag 9/1)

s130-141 (torsdag 11/1)

s125-129, 142-145 & 154-161, 162-175 (måndag 15/1 & tisdag 16/1)