Hållbar utveckling – problem & lösningar Na2

Hållbar utveckling – Na2 har svaren!

Hållbar utveckling FN-debatt 160421 b
11/4 – 22/4 2016 arbetade Na2 med begreppet “Hållbar utveckling” Som en del i det studerades 12 olika områden där följande beskrivs:
Problem
Orsaker och konsekvenser
Lösningar
– Vilka sätt att komma tillrätta med problemet/problemen finns –            för och nackdelar med olika alternativ
– Vilket/vilka sätt bör man använda
– Vilka konsekvenser medför det sätt att lösa problemet/problemen


1. Klimatförändringarna – varför, effekter, vad kan göras
Av: Added Kina & Christos Tricopoulos

Läs mer här.

2. Handel med utrotningshotade djur – hur går det till?
Av: Gurjiwan Singh och Gordon Ferngren

Läs mer här.

3. Mangroveskogar och tigerräkor
Av: Linn Backlund och Alexandra Johansson

Läs mer här.

4. Vem skövlar regnskogarna?
Av: Jessica Berg och Erica Mittig

Läs mer här.

5. Utfiskning av haven – för vem av vem?
Av: Matilda Salén och Emilia Stocklassa

Läs mer här.

6. Kina – miljöproblemen och vad som görs åt dem
Av: Filippa Nyström och Angelina Salazar Lundqvist

Läs mer här.

7. Våra kläder – hur påverkas miljön när de produceras?
Av: Karolina Tellman och Sofia Gidsäter

Läs mer här.

8. Turism och miljö
Av: Fredrick Holmer Fann och Martin Poppel

Läs mer här.

9. Maffians miljöbrott
Av: Houman Tavakoli och Kiarash Eftekharifar

Läs mer här.

10. Export av miljöfarligt avfall
Av: Abdirahim Aden och Hussein Al­Baaj

Läs mer här.

11. Krig och miljö – miljöproblem i krigens spår
Av: Lukas Kjell & Luka Dobrijevic

Läs mer här.

12. Fruktodling i stor skala – på miljöns bekostnad?
Av: Gustav Nyberg, Emelie Johansson och Noah Sterling

Läs mer här.