Biokemi & Bioteknik

Civilingenjör i kemisk biologi, 300 hp
Linköping (LiU)

Högskoleingenjör i kemisk analysteknik, 180 hp
Linköping (LiU)

Kandidatprogram i kemi – molekylär design, 180 hp
Linköping (LiU)

Anders Inghage