Biomedicin, medicin, hälsa

Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
Linköping (LiU)
Stockholm (KI)

Kandidatprogrammet i biomedicin, 180 hp
Stockholm (KI)

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Norrköping (LiU)
Linköping (LiU)
Stockholm (KI)

Läkarprogrammet, 330 hp
Linköping (LiU)
Stockholm (KI)

Civilingenjör i medicinsk teknik, 300 hp
Linköping (LiU)

Tandläkarprogrammet, 300 hp
Stockholm (KI)

Experimentell och industriell biomedicin, 180 hp
Linköping (LiU)

Kandidatprogrammet i nutrition, 180 hp
Stockholm (SU)

Dietistprogrammet, 180 hp
Uppsala (UU)
Göteborg (Gu)

Farmaceutprogrammet, 180 hp
Kalmar (LnU)

Optikerprogrammet, 180 hp
Stockholm (KI)

Audionomprogrammet, 180 hp
Stockholm (KI)

Logopedprogrammet, 240 hp
Linköping (LiU)
Stockholm (KI)

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp
Norrköping (LiU)