Läs, se & uppgifter

Na -specialisering Vt-24


Humanitär hjälp – Ukraina

–  Mer här  –


Måndag 29/4

Inlämning av den färdiga projektrapporten.
Inläsning & förberedelser inför presentation och respons. Dokumentera ditt arbete  i projektloggen. Handledning via mejl eller enligt överenskommelse.

Vi ses på torsdag kl. 10.00 i sal A360

Lycka till Anders!


Fredag 26/4

Inlämning av preliminär projektrapport!

Skicka in din preliminär projektrapport senast kl 16.00 idag. Döp dokumentet du skickar in så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Na-spec, projektrapport – 240426

/Anders & Kråka!


Torsdag 25/4

Avstämning projektarbetet, vetenskapsnyheter & diskussion  
Avstämning projektarbetet, erfarenhetsutbyte & handledning och den senaste veckans vetenskapsnyheter – diskussion.

Vi ses Kråka!


Måndag 22/4

Egen tid för arbete på valfri plats med projektarbetet.
Handledning via mejl eller enligt överenskommelse. Dokumentera ditt arbete med projektstudien i projektloggen – kontakter, funderingar mm.

Vi ses på torsdag kl. 10.00 i sal A360

Lycka till Kråka!


Torsdag 18/4

Studiedag för lärarna.

Egen tid för arbete på valfri plats med projektarbetet.
Handledning via mejl eller enligt överenskommelse. Dokumentera ditt arbete med projektstudien i projektloggen – kontakter, funderingar mm.

Lycka till Anders


Måndag 15/4

Inläsning enligt överenskommen individuell inriktning inför provet på torsdag. Dokumentera också kontakter, funderingar och arbete med projektstudien i projektloggen.

Lycka till Anders


Torsdag 11/4

Avstämning projektarbetet, vetenskapsnyheter & diskussion  
Avstämning projektarbetet, erfarenhetsutbyte & handledning och den senaste veckans vetenskapsnyheter – diskussion.

Vi ses Anders!


Måndag 8/4

Egen tid för arbete på valfri plats med projektarbetet.
Handledning via mejl eller enligt överenskommelse. Dokumentera ditt arbete med projektstudien i projektloggen – kontakter, funderingar mm.

Vi ses på torsdag kl. 10.00 i sal A360

Lycka till Anders!


Torsdag 4/4

Avstämning projektarbetet, vetenskapsnyheter & diskussion  
Avstämning projektarbetet, erfarenhetsutbyte & handledning och den senaste veckans vetenskapsnyheter – diskussion.

Lycka till Anders


Måndag 25/3

Kl 13.00 idag kommer tidigare elever och berättar om sina universitetsstudier nu. 

Utöver det eget arbete med projektstudien. Dokumentera i projektloggen!

Vi ses Anders & Agnieszka!


Måndag 18/3

Inläsning enligt överenskommen individuell inriktning inför provet på torsdag. Dokumentera också kontakter, funderingar och arbete med projektstudien i projektloggen.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Torsdag 14/3

Avstämning av inläsningen. Prov 2 flyttas till torsdag 21/3

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 11/3

Inläsning enligt överenskommen individuell inriktning. Dokumentera i projektloggen.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Torsdag 7/3

Avstämning projektarbetet, vetenskapsnyheter & diskussion  
Avstämning projektarbetet, erfarenhetsutbyte & handledning

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 4/3

Inläsning enligt överenskommen individuell inriktning. Dokumentera i projektloggen.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 26/2

Inläsning enligt överenskommen individuell inriktning. Dokumentera i projektloggen.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 19/2

Egen studietid – inläsning inför prov 2. 

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 12/2

Repetition inför prov 1.

Inlämning av projektplan och planering av inläsningslitteratur och det fortsatta projektarbetet.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 12/2

Studieavstämning & egen studietid på valfri plats inför provet 18/2
Skicka in ditt loggdokument med alla uppgifter 11/1-8/2 redovisade senast kl 16.00  idag.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Na-spec, logg – 240212

Ingen genomgång på plats i skolan idag. Vi ses igen på torsdag
kl. 10.00 i sal A360

Lycka till Anders & Agnieszka!


Torsdag 8/2

Genomgång: Medicinsk forskning – process & exempel.

Projektplanering och inlämning av preliminär projektplan.
Läs här och se film 1-5 här & film 1 och 3 här

Utkastet till projektplan du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Na-spec, projektplan – 240208

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 5/2

Medicinsk forskning – process & exempel
Läs MF 70-77, M 548-550, generellt om forskning här, mer om medicinsk forskning här, se film härAllt som går att läsa via länkarna på forskningssidorna behöver inte läsas och alla filmer inte ses. Välj själv vad du tycker du behöver läsa/se för att kunna svara på frågorna här under.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara kort de två huvudtyperna av forskning
 2. Nämn och förklara kort i vems “regi” forskning kan bedrivas
 3. Nämn och förklara kort hur forskning finansieras
 4. Hur ser utbildningsvägen ut för att bli akademisk forskare?
 5. Vad menas med “kliniska” studier
 6. Förklara vad som menas med en observationsstudie
 7. Nämn kort fördelar och nackdelar med observationsstudier
 8. Förklara vad som menas med en interventionsstudie
 9. Nämn kort fördelar och nackdelar med interventionsstudier
 10. Vad menas med “Randomiserade kontrollerade studier”
 11. Vad menas med “Icke-randomiserade studier”
 12. Vad menas med “Kohortstudier”.
 13. Vad menas med “Fall-kontrollstudier”.
 14. Vad menas med “Retrospektiva studier”
 15. Vad menas med “Metastudier”
 16. Nämn och beskriv kort minst fem viktiga etiska riktlinjer/frågor när det gäller forskning.

Skriv svaren i din logg. Lycka till Anders & Agnieszka!


Torsdag 1/2

Katastrofmedicin & Beredskap mot globala epidemier
Läs om Katastrofmedicin M s611-625, läs och se filmen här, läs här och här. Läs om Beredskap mot globala epidemier MF s116-117 och här, se filmerna här och läs och se filmerna här.

Uppgifter: Katastrofmedicin M s626

Fråga 1, 2, 5, 8, 10-12, 14, 15

Uppgifter: Beredskap mot globala epidemier MF s116-117

 1. Nämn och beskriv kort fem globala epidemier åren 1900-2020.
 2. Flera av de globala epidemierna har varit sk. zoonoser vad menas med det, ge också tre anledningar med förklaring till att globala epidemier som har sitt ursprung i zoonoser kommer att bli vanligare i framtiden.
 3. Vilka organisationer/myndigheter på finns på global, europeisk respektive här i Sverige på nationell nivå när det gäller rapportering och koordinering av insatser när det gäller smittsamma sjukdomar. Nämn och beskriv kort sammanlagt minst fem olika organisationer/myndigheter, varav minst en på respektive nivå.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Onsdag 31/1

Laboration – Undersökning av öga, öra och hud
Labbanvisning delas ut på lektionen idag. Labbrapporten lämnas in inom 7 dagar. Läs M174-178, 95-97, MF 12-15. Se film 5-7 här

Vi ses Anders & Agnieszka!


Torsdag 25/1

Att bevara hälsan & Första hjälpen och akutmedicin
Läs om att bevara hälsan M 48-59 och om hygien, kost och återhämtning MF 106-116 och här och se filmen här
Läs om första hjälpen och akutmedicin M 579-609, här ochhär (och utförligt häroch se filmerna här och film 1 och 2 här

Uppgifter: Att bevara hälsan, hygien, kost, återhämtning

 1. Ge tre exempel på åtgärder/förbättringar när det gäller hygien som varit viktiga när det gäller bättre folkhälsa och säkrare medicinska behandlingar.
 2. Vad “säger” den så kallade hygienhypotesen (MF s109) och vad innebär det när det gäller barn och vårt immunförsvar.
 3. Att motion och en kost bestående av mycket vegetabilier är bra för oss har med stor sannolikhet en evolutionär förklaring. Förklara det.
 4. Nämn 4 fysiologiska effekter av sömnbrist och beskriv också kort något om vad som sker biokemiskt i hjärnan när vi sover.

Uppgifter: Första hjälpen och akutmedicin M s608-609

Fråga 3-7, 9, 13, 15, 19, 28, 29, 32-34, 37.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Tisdag 22/1

Läs om Undersökningsmetoder och medicinska test i M 38-47 och i Medicinens framsteg (MF) 10-17. Titta på  film 1-4 här

Uppgifter
1. Benämn och beskriv i sju punkter vad som kan ingå i en allmän läkarundersökning
2. Beroende på vad den allmänna läkarundersökningen visar kan man gå vidare med specifika undersökningar.
a) Beskriv vad som menas med provtagning och ge 5 exempel med förklaring
b) Beskriv vad som menas med bilddiagnostik och ge 5 exempel med förklaring
c) Beskriv vad som menas med endoskopier och ge 5 exempel med förklaring
d) Beskriv vad som menas med funktionsundersökningar och ge 5 exempel med förklaring
3. Förklara kort följande medicinska termer för kroppsdelar
a) dorsum
b) abdomen
c) pelvis
d) thorax
4. Förklara kort följande medicinska förstavelser
a) ad-
b) epi-
c) hyper-
d) hypo-
e) peri-
f) par-
g) sub-

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Onsdag 17/1

Kroppens inre miljö & homeostas
Läs i boken Medicin 1 &2 (M) s75-81. Hälsa & ohälsa i M 25-27.
Orsaker till sjukdom & smitta i M 28-29, 466-477, 514-517.
Titta också på film 1-3 här, film 1-8 häroch film 1-3 här

Uppgifter .

1. Varför får vi feber när vi får en infektion
2. Ofta börjar en infektion med att vi får fryser och får frossa. Vad beror det på?
3. Vad menas med elektrolyter och vad har de för funktion i kroppen.
4. Ge exempel på intorkning.
5. Förklara begreppen:
a) respiratorisk alkalos och respiratorisk acidos
b) metabolisk alkalos och metabolisk acidos
6. Benämn och redogör kort för fyra olika förklaringsmodeller till sjukdom
7. Beskriv vad som menas med inre och yttre sjukdomsorsaker.
8. Beskriv och ge exempel på vad som menas med symtom som:
a) allmänna
b) specifika
c) subjektiva
d) objektiva
9. Beskriv olika typer av smärta.
10. Förklara vad följande begrepp betyder i medicinska sammanhang:
a) diagnos
b) anamnes
c) heriditet
d) terapi
e) prognos
f) journal

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders & Agnieszka!


Måndag 15/1

Den moderna medicinens framväxt.
Repetera s18-23 M1&2 och s7-9 MF. Se film 12-17 här.

Uppgifter.

 1. Berätta kort om den moderna medicinens framväxt under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.
 2. Berätta om utvecklingen och de viktigaste förändringarna på det medicinska området under andra halvan/slutet av 1900-talet.
 3. Berätta om utvecklingen på det medicinska området under  2000-talet fram till idag.
 4. Nämn och förklara kort fyra förklaringsmodeller när det gäller diagnos och behandling av sjukdomar.
 5. Beskriv med några exempel hur medicinsk utbildning har förändrats från slutet av 1900-talet till idag.
 6. Nämn minst tre områden inom medicinen och ge exempel inom dessa där det förmodligen kommer att hända mycket under fortsättningen av det här århundradet (2024-2100). Utöver film 15-17, sök information från seriösa källor på nätet och fundera själv.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Torsdag 11/1

Läkekonstens historia.
Läs s 8-23 i Medicin 1 &2 (M1&2), s7-9 i Medicinens framsteg (MF) och här samt se film 1-11 här.

Uppgifter.

 1. De medicinska specialisterna under människans tidiga historia, i jägare- och samlarkulturer och ända fram i modern tid var/är schamaner/medicinmän/medicinkvinnor & jordegummor. De hade mycket kunskap och fick därmed en speciell position. Sök information från seriösa källor på nätet och ge exempel på kunskap de hade och behandling de gav.
 2. Nämna något om den medicinska historien/traditionen i A)Kina, B) Indien och C) Egypten.
 3. Nämn något om den medicinska historien/traditionen i antikens Grekland – och mer utförligt om Hippokrates (460 – 377 f.Kr).
 4. Vad menas med läkaretiken.
 5. Berätta om Galenos en läkare som praktiserade i Rom.
 6. Under medeltiden trodde man att sjukdom var Guds straff för synder man begått. Men medicinsk ”forskning” försiggick och utvecklades i klostren. Ge exempel och berätta om det. (Se film 9)
 7. I Egypten och den muslimska världen fanns väl utvecklade sjukhus många hundra år före Europa. Vad var det som utgjorde grunden för det som senare utvecklades till sjukhus i Europa.
 8. Nämn och berätta om fem personer som under 1500-1700-talen bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.
 9. Vilka var de tre stora medicinska nyheterna under 1800-talet?
 10. Nämn och berätta om fyra personer som under 1800-talet bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders & Agnieszka!