Hälsa och orsaker till sjukdom & ohälsa

Hälsa och hälsofaktorer

 

Fem orsaker till sjukdom och ohälsa

 

Sjukdomar med inre orsaker/icke smittsamma sjukdomar

 


Extra