Hälsa och orsaker till sjukdom & ohälsa

Hälsa och hälsofaktorer

 

Fem orsaker till sjukdom och ohälsa

 

Sjukdomar med inre orsaker/icke smittsamma sjukdomar

 

Personlig hälsa – sociologiska faktorer

 

Folkhälsa – sociologiska faktorer

 


Extra