Vaccination

Vaccinhistoria

Framgångsrika globala vaccinationskampanjer

Flockimmunitet – och hur uppnå det vid R-talet för en viss sjukdom

Olika typer av vaccin, hur de framställs och fysiologiska verkan

Nya vacciner –  de kliniska försökens faser

Vilka är riskerna med vacciner? (se från 3:50min in i filmen)

TRANSVAC EU:s nätverk för forskning & utveckling av nya vacciner