Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa 1 – De olika psykologiska perspektivens förklaringar.

Psykisk ohälsa 2 – Olika diagnosgrupper.

Psykisk ohälsa 3 – Behandlingar.

SSRI -preparat