Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa 1 – De olika psykologiska perspektivens förklaringar.

 

Psykisk ohälsa 2 – Olika diagnosgrupper.

 

Psykisk ohälsa 3 – Behandlingar.

 

SSRI -preparat