Sjukdomar i andningsorganen

Svalg, luftvägar & tårkanaler

 

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

 

Astma