Sjukdomar i andningsorganen

Astma

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Operation av lungtumör (se från 11:35 in i filmen till 16.00 min)