Anestesi & kirurgi

Anestesi

Kirurgi

Förberedelser inför operation

 

Blodtransfussion

Hur en respirator fungerar