Anestesi & kirurgi

Anestesi

Kirurgi

Förberedelser inför operation

Blodtransfussion

Hur en respirator fungerar