Rapporten

Vad är IMRaD

Mer om IMRaD

Att skriva en vetenskaplig rapport

Hur skriver man rapportens INTRODUKTION

Litteraturbakgrund

Hur formulerar man sin HYPOTES

Rapportens RESULTATdel

Hur ska rapportens DISKUSSION skrivas

Hur ska ABSTRACT skrivas

Referenser och referenshanteringshjälp


Till instruktions filmerna här