Olika typer av studier

 

Kontrollerade experiment – introduktion

Oberoende och beroende variabler – introduktion

Olika kontrollgrupper

Positiv kontroll

Negativ kontroll

System validation i samband med experiment design