Cancer

Cancer – introduktion

Cancer – 5 huvudkategorier (börjar 1 min in i filmen)

Lista med information om specifika cancerformer här och här

Cancerbiologi – 4 mekanismer

Cancerbiologi 1 – Felaktig signalomvandling

Cancerbiologi 2 – Utebliven celldöd

Cancerbiologi 3 – Spridning och dottersvulster

Cancerbiologi 4 – Nybildning av blodkärl

Behandling av cancer

Tre traditionella sätt att bekämpa cancer (nr 4 hormonterapi ej med)

Hormonterapi mot prostatacancer

Hormonterapi mot bröstcancer

Protonterapi förklarad

Hur immunförsvaret reagerar vid cancer

Tre olika typer av immunoterapi mot cancer – introduktion

Immunoterapi mot cancer – detaljerad beskrivning