Patogener & smittspridning

Vad är patogener?

 

Prioner – felveckade proteriner

 

Hur sprider sig patogener

 

Virusinfektion – vid förkylning

 

Bakterieinfektion

 

Hur bakterier orsakar ohälsa

 

Varför mår vi så dåligt när vi är sjuka

 

Zoonoser – sjukdomar hos djur som sprids till människan