Patogener & smittspridning

Vad är patogener?

Prioner – felveckade proteriner

Hur sprider sig patogener

Virusinfektion – vid förkylning

Bakterieinfektion

Hur bakterier orsakar ohälsa

Varför mår vi så dåligt när vi är sjuka

Zoonoser – sjukdomar hos djur som sprids till människan