Mallar & anvisningar

Anvisningar för loggdokumentet – här

Studielogg, malldokument pc-word – här

Studielogg, malldokument pdf – här

Alla uppgifter du gör lämnar du in som Microsoft Office/PC-filer
eller pdf-filer. Har du inte Microsoft Office så är LibreOffice är ett mycket bra alternativ. Det är ett helt gratis programpaket (skriva, powerpoint, bildbehandling, kalkyl, rita, pdf-konvertering mm).

LibreOffice

Hämta LibreOffice här.

Har du en macdator så skriver du dokumentet i Pages och sedan konvertera du det till pdf.
Det gör du såhär: File>Export to>PDF
För powerpointpresentationen så gör du den i Keynotes och konverterar den sedan till powerpoint.
Det gör du såhär:  File>Export to>Powerpoint

Vetenskaplig metod, läs och se – här

Kompendium om vetenskap & forskning – här

Vetenskapliga arbeten skrivs enligt den internationellt överenskomna strukturen IMRAD .

Läs mer om vetenskaplig publicering här och här

Projektuppgift medicinsk forskning, anvisningar – här

Projektplan, mall – här

Projektloggbok, mall – här

Rapportstruktur, mall (pdf) – här

Rapportstruktur, mall (docx) – här

Hur du skriver en Rapport, skriver korrekt referenslista mm – här.

Guide för korrekt referenslista enligt APA 7 – här

Utförlig manual för referensangivelser enligt Harvardsystemet – här

Hur du anger internetreferenser –  här, här och här.

Seminarium – samt om presentation och opposition – här.

Reflektion över arbetet med projektstudien – här.