Pluggtips

Hur lyckas man med skolarbetet? Det är egentligen inte så svårt. Man kan dela upp det i  organisation/yttre förutsättningar mm runt studierna och teknik – studeteknik om man så vill när det gäller själva studierna, förståelsen och inlärningen.
Några enkla saker gör stor skillnad
1. Organisation/yttre förutsättningar mm runt studierna
Grundläggande ”arbetsredskap/utrustning”

A4-block, pennfodral med olika pennor mm, pärm, pärmregister, kalender, väska, padda/laptop, USB-minne (Googlekonto eller liknande för molnlagring)

Identitet

Vem är du? Vem vill du vara? Vem vill du bli?

Har du tänkt igenom vem du vill vara och inom vilket område du vill arbeta efter skolan så har du ett mål och då är det mycket lättare att fokusera på lektioner och när du ska läsa in olika saker.

Närvaro

Hög närvaro är en förutsättning för att klara bra studieresultat. Lämna in uppgifter på utsatt tid och gör prov vid första provtillfället.

Studera = ett arbete!

Passa tider och heltidsstudier = studearbete minst 8 timmar/dag, planera, håll deadlines mm

Kost och vila

Hjärnan behöver bra bränsle med start från frukost, därefter en jämn sockernivå under dagen – och tillräcklig tid (7-8 timmars sömn) för bearbetning/uppladdning

Distraktioner

Konflikter mm fyller huvudet med tankar som blockerar inlärningen

Studiemiljö (hemma)

Skrivbord, helst höj & sänkbart, bra stol, bra belysning och bokhylla

Pluggkompis

En hjälp att hålla studiedisciplinen, dela på inläsningen, förklara för varandra och förhöra varandra

Sätt upp mål och belöna dig själv/er själva
2. Studierna/inlärning/förståelse
Hur fungerar hjärnan?

Bilder, ”minneskretsar”, associering, struktur, medvetande/vakenhetsnivå

Lärarroll/elevroll

Lärarroll: strukturera och förklara/presentera material och studiemetoder

Elvevroll: ta ansvar för den egna inlärningen – göra materialet till ”sitt”. Lära sig/memorera/minnas är något man bara kan göra själv – det kan ingen annan göra åt dig.

Var aktiv på lektionerna

Aktiv = hög medvetandenivå = hög memoreringskapacitet

Anteckna!

Anteckna mycket på lektionerna och inte bara det som läraren skriver på tavlan.

”Traditionella” anteckningar eller mindmaps. Att anteckna för hand med penna och block är fortfarande bäst eftersom det aktiverar fler sinnen än om du skriver in text via ett tangentbord. Renskriv senare samma dag, använd olika färger, strukturera, förenkla, skriv egna kommentarer, lägg till enkla bilder, sammanfatta, se helhet/sammanhang. (Se “Så antecknar du dig till högre betyg” här.)

Men att skriva på en padda eller laptop är också bra speciellt om du senare (efter lektionen/hemma) efterarbetar det du skrivit och på samma sätt som med handskrivna anteckningar renskriver, lägger till olika färger, strukturerar, förenklar, skriver egna kommentarer, lägger till bilder (och animationer, video- eller ljudklipp), sammanfattar, försöker se helhet och sammanhang.

Lästeknik – effektiv inläsning av ett avsnitt i en bok/kompendium

– Titta i innehållsförteckningen vilka rubriker som finns för avsnittet

– Om en sammanfattning av avsnittet finns – läs den

– ”Skumma” textavsnitten och försök få en idé om huvudbudskapet

– Studera bilder och illustrationer noga och försök förstå den information de ger

– Läs mer noggrant och skriv nyckelord i marginalen

– Skriv en egen sammanfattning t ex i form av punktuppställningar med några kompletterande figurer/bilder och nyckelord

Inlärnings/memoreringsteknik – fem grundkomponenter

– Organisering/struktur (kategorier/rubriker)

– Förenkling

– Visualisering (använd bilder/gör bilder av det du vill lära dig)

– Association och minneskedjor (associera olika kunskapsbitar/bilder med varandra och koppla dem till kedjor – visuella mindmaps)

– Repetera (se mer om det nedan) och framför allt testa  att du kan komma ihåg (ta fram ur minnet) det du lärt dig exempelvis genom att be någon förhöra dig.

Se videoklipp här om hur du lätt lär dig effektiv minnesteknik.

Läs om medlemmarna i svenska minneslandslaget här.

Olika inlärningstyper/strategier

– med/utan musik

– stilla eller i rörelse (att ligga ner är oftast inte bra pga att  medvetandenivån sjunker)

– prata in på ljudfil

– associera med musik

Arbeta i pass

Ta pauser och rör på dig, öppna ett fönster eller gå ut någon minut för att få frisk luft.

Repetera!

Titta igenom dina renskrivna anteckningar, bildmaterial mm då och då, träna på att tänka i hierarkier, och associationskedjor.

Be någon förhöra dig – att svara på frågor om det man ska lära sig/förstå är en av de mest effektiva inlärningsmetoderna. Att förhöra en kompis eller förklara för henne/honom är också effektivt.

“Orka plugga” hittar du fler tips och många bra filmklipp om studieteknik.