Interaktiva sidor

Icell är en enkel 3D-översikt över olika celltyper. Finns i en webbversion och som app till Android och iPad/iPhone.  De förklarande texterna i apparna är dock tyvärr mycket små. För att använda webbversionen behöver du installera Unity 3-D Web player ett plugg-in för 3D.

Din kemi heltäckande med texter på svenska, bilder och animationer som utförligt men ändå enkelt och lättfattligt förklarar kemin i människokroppen, när det gäller hälsa och i naturen och mycket mer.

Amazing Cells är en mycket bra webbresurs som innehåller beskrivningar, animationer och interaktiva övningar för olika funktioner i celler.

Learn Genetics är en mycket bra webbplats med texter, bilder, flimklipp  och interaktiva övningar när det gäller genetik, genteknik, stamceller, kloning mm.

The Evolution of Organelles är en sida med en animation som beskriver uppkomsten av prokaryota celler (endosymbiont teorin) och en enkel interaktiv övning av de olika stegen.

NOVA-evolutionslabb

NOVA:s-evolutionslabb är en snabbkurs som låter dig utforska en av de mest grundläggande biologiska teorierna – Evolutionsteorin

Med hjälp av den här sajten kan du lära dig om släktsskap mellan organismer och pröva på att bygga ett eget släktträd. Vill du se hur nära släkt hundar och dinosaurier är? Evolutionslabbet kan visa dig! Till labbet klicka här.

Becoming Human är en webbplats om människans evolution med videoklipp,  interaktiva övningar och nedladdningsbara program.

Extinct ett spel om konkurrens och överlevnad bland växter.

Innerbody är en mycket bra och utförlig webbplats med detaljerade interaktiva anatomiska bilder och förklarande texter på engelska.