Mallar & anvisningar

Planeringsdokument & anvisningar för komvuxarbete Ht2020

Kursplanering – här

Inlämnings- och redovisningsdatum  – här

Inför seminarierna – här

Seminarium och opponentens roll – här

Anvisningar för den skriftliga oppositionen – här

Checklista – presentation & opposition – här

Opponeringsmall – här

Utvärdering av den egna arbetsprocessen – här

Hur du skriver en Rapport – här

Guide för korrekt referenslista enligt APA 7 – här


Övrigt mallar & anvisningar
IMRAD är en internationellt överenskommen mall för hur vetenskapliga arbeten ska skrivas.

Alla uppgifter du gör lämnar du in som Microsoft Office/PC-filer
eller pdf-filer. Har du inte Microsoft Office så är LibreOffice är ett mycket bra alternativ. Det är ett helt gratis programpaket (skriva, powerpoint, bildbehandling, kalkyl, rita, pdf-konvertering mm).

LibreOffice

Hämta LibreOffice här.

Har du en macdator så skriver du dokumentet i Pages och sedan konvertera du det till pdf.
Det gör du såhär: File>Export to>PDF
För powerpointpresentationen så gör du den i Keynotes och konverterar den sedan till powerpoint.
Det gör du såhär:  File>Export to>Powerpoint

Vetenskaplig metod, läs och se här.

Kompendium om vetenskap & forskning här.

Vad är en vetenskaplig artikel? – här.

Vetenskapliga arbeten skrivs enligt den internationellt överenskomna strukturen IMRAD .

Läs mer om vetenskaplig publicering här.

Anvisningar för komvuxarbetet – här

Projektplan-mall – här

Hur du anger internetreferenser –  här, här och här.

Exempel på en vetenskaplig originalartikel – här

/ Anders