Animationer & filmklipp

Animationer och filmklipp som illustrerar de olika kursavsnitten i kursen naturvetenskaplig specialisering – medicin.

Läkekonstens historia
Hälsa & ohälsa
Forskning
Sjukdomar – översikt & exempel
Medicinens framsteg
Friskvård – förebyggande & beredskap
Akut & katastrofmedicin
Medicinsk forskning

………………………..

Huden – skador & sjukdomar

Psoreasis

 

Brännskador – reaktioner och effekter i huden

 

Klassificering av brännskador

 

Intervju med brännskadade Terry Healey (spec min 4.30-5.30)

 

Intervju med ung kvinna som utsatts för en syraattack

 

Luftvägar & magtarmkanalen – skador & sjukdomar

Svalg, luftvägar och tårkanaler

 

Allergisk reaktion

 

Gastropi – magsår

 

Diabetes Pathophysiology

 

Insulinets roll i kroppen

 

Diabetes – Causes, Symptoms, Diagnosis and Treatment

 

Njursten

 

Sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

 

Gonorré

 

Herpes

 

HPV (Humant Papillom Virus)

 

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

 

Högt blodtryck

 

Ateroskleros och kolesterol – LDL och HDL

 

Multipel skleros (MS)

 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

 

Parkinsons sjukdom och dopamin

 

Parkinson – vilka områden drabbas, hur och symtom

 

Vad är ett epileptiskt anfall?

 

Vad orsakar epilepsi?

 

Stroke – vad är det?

 

Alzheimers sjukdom

 

Vad är cancer?

 

Cancerbiologi 1 – Felaktig signalomvandling

 

Cancerbiologi 2 – Utebliven celldöd

 

Cancerbiologi 3 – Spridning och dottersvulster

 

Cancerbiologi 4 – Nybildning av blodkärl

 

Psykisk ohälsa 1 – De olika psykologiska perspektivens förklaringar.

 

Psykisk ohälsa 2 – Olika diagnosgrupper.

 

Psykisk ohälsa 3 – Behandlingar.

 

Klipp om medicinsk visualisering – människokroppen i 3D

Människokroppen i 3D 475

 

Forskare för framtiden – spindeln i hjärtat

Forskare för framtiden - Spindeln i hjätat 475

 

Mer om medicin och forskning

Ur 475

 

Barn med hjälp av transplanterad livmoder

Livmoder transplanterad kvinna 475 B

 

Barn med tre föräldrar