Publicering

Vetenskapliga originalartiklar är artiklar i vetenskapliga fack-tidskrifter där forskare redovisar sina resultat för i första hand andra forskare inom samma vetenskapsområde. Vetenskapliga originalartiklar är skrivna enligt IMRAD som är en internationellt överenskommen mall för hur vetenskapliga arbeten ska skrivas.

Introduktion – vetenskapliga originalartiklar

Vetenskaplig publicering – historik och sammanfattning här.

Informationskompetens – Vetenskaplig kommunikation. Heltäckande genomgång producerad av Lunds Universitet här.

Vetenskapliga arbeten skrivs enligt den internationellt överenskomna strukturen IMRaD . Se videoklipp om IMRaD här.

Exempel på en vetenskaplig originalartikel här