Vänner, sociala kontakter & mening med livet

Sociala hälsa påverkar påverkar  kroppen och själens häsa

Sociala kontakter och hälsa

Känsla av mening med livet