Lektioner

LEKTIONER

Läkekonstens historia
De äldsta spåren av medicinska behandlingar
Den antika medicinen
Kina, Indien och den muslimska världen
Läkekonsten under medeltiden i Europa
Den moderna medicinens framväxt

Hälsa och ohälsa
Hälsofaktorer, symtom och diagnosmetoder

Hälsa och ohälsa
Prover och undersökningar

Medicinska termer och begrepp

Friskvård
Hygien
Kost

Friskvård
Motion
Sömn och återhämtning
Sociala kontakter

Akutmedicin
Första hjälpen

Katastrofmedicin
Katastrofplanering
Larmberedskap
Skadeplatsens organisation
Psykologiska reaktioner

Globala epidemier
Historik
Orsaker
Beredskap
Bekämpning

Forskning
Grundforskning respektive tillämpad forskning
Var och i vems regi?
Finansiering
Forskningsprocessen
Publicering av forskningsresultat

Rörelseorganen – skador och sjukdomar
Belastningsskador
Frakturer
Benskörhet
Artros
Leder och rygg
Reumatiska sjukdomar

Huden
Eksem
Psoriasis
Brännskador

Allergier
Vad är allergi?
Vad händer vid en allergisk reaktion?
Anafylaktisk chock
Allergitest
Behandling av allergier

Infektionssjukdomar
Virusinfektioner
Bakterieinfektioner
Hepatit
Tuberkulos
Blödarvirus/blödarfeber-sjukdomar ex. Ebola

Sexuellt överförbara sjukdomar
Klamydia
Herpes
Kondylom / Humant papillom virus HPV
Gonorré
Syfilis
HIV/Aids

Hjärt- kärlsjukdomar
Arteroskleros
Hypertoni
Blodsjukdomar
Kärlkramp
Hjärtinfarkt

Nervsystemets sjukdomar
Multipel skleros (MS)
Parkinsons sjukdom
Epelepsi
Stroke
Demens

Sinnesorganen – skador och sjukdomar
Hörselskador
Ögonsjukdomar

Cancersjukdomar
Olika cancerformer
Orsaker, symtom och diagnos
Behandling och omvårdnad

Cancersjukdomar
Bröstcancer
Prostatacancer
Malignt melanom

Psykiatri
Diagnostik
Depression
Psykos

Beroendesjukdom
Alkohol
Narkotiska ämnen
Spelmissbruk
Läkemedelsmissbruk
Orsaker, diagnos, vård/rehabilitering

Medicinsk behandling
Antibiotika
Mediciners olika verkningssätt
Smärtstillande medicin
Placeboeffekt

Utveckling av medicin
Laboratorietester
Försöksdjur
Kliniska tester
Intag av medicin – olika vägar

Kirurgi
Historik
Risker
Blodtransfusion
Bedövning
Intensivbehandling
Titthålsoperationer
Datorstöd
Operationer via internet – fjärrkirurgi

Nya organ
Transplantation
Mekaniska organ
Biologiska organ
Syntetiskt blod

Genteknik och regenerativ medicin
Stamceller

Genteknik och regenerativ medicin
Genterapi

Genteknik och regenerativ medicin
Reproduktion