Na-spcialisering

Välkommen till kursen Na-specialisering

Kursen Naturvetenskaplig specialisering har inriktningen medicinsk vetenskap och bygger på kursen biologi 2, och delar av kurserna biologi 1, kemi1 och kemi 2.

Det är en kurs för dig som är intresserad av medicinskt arbete, forskning, hälsa och friskvård och den ger dig en bra grund för fortsatta studier inom biomedicin, medicin och hälsa.

Kursen inleds med en översikt över utvecklingen fram till idag inom det medicinska området. Under den första delen av kursen går vi igenom grunder inom den medicinska vetenskapen, diagnosmetoder, förebyggande åtgärder, katastrofmedicin och olika typer av behandling. Därefter följer en fördjupning inom forskning och tillämpningar. Vad du fördjupar dig i beror på vad som är aktuellt och vad du är intresserad av.

Exempel på områden kan vara:
Regenerativ medicin – ”odlade” organ, transplantationer, stamcellsbehandling mm
Reproduktion – genanalys, frysning av könsceller, konstgjord befruktning, fosterutveckling i artificiell miljö mm
Autoimmuna sjukdomar
Kirurgi och utveckling av läkemedel – operationsteknik, forskningsmetodik, design av läkemedel, kliniska tester, placeboeffekt, nanomedicin mm
Medicinska analysmetoder
Kost, träning och förebyggande hälsa

Under den här delen av kursen gör du ett större fördjupningsarbete där du studerar och beskriver forskningsprocessen bakom någon medicinsk upptäckt, studie eller behandlingsmetod.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Gemensam litteratur, två böcker – du behöver båda.
Medicin 1 och 2 Setterberg, Elsie. Liber 2011 fjärde upplagan,
Medicinens framsteg, Nielsen (Red.), Bonnier 2009.
Individuellt vald fördjupningslitteratur, forskningsartiklar mm
Webbmaterial: i-edu.se/na-specialisering/

Kursorganisation

Under kursens teoridelar har vi gemensam teorigenomgång på plats i skolan en gång i veckan. Två gånger i veckan ges också studieanvisningar digitalt på webbplatsen i-edu.se (här). Övrig tid och efter överenskommelse eget arbete hemma eller på annan plats. Under hela kursen finns också ett handledningstillfälle i skolan per vecka.

Utifrån studieanvisningarna, det du läst i kursböckerna och sett i de angivna videoklippen redovisar du dina svar på olika uppgifter i en studielogg. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat och producerat själv. Anvisningar för hur studieloggen ska vara gjord samt en länk till en mall hittar du under rubriken ”Mallar & anvisningar” på kurssidorna (här). Studieloggen skickar du in för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i PDF-format.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna från början. Läs angivna sidor i böckerna och titta på de förklarande videoklippen på i-edu.se/na-specialisering där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap och inom det biomedicinska området är ett viktigt inslag under kursen.

Efter den inledande teoridelen av kursen gör du ett större självständigt projektarbete, då du studerar och beskriver forskningsprocessen bakom en medicinsk upptäckt, studie eller behandlingsmetod. Under den här delen av kursen arbetar du till stor del självständigt. Resultatet presenterar du i en utförlig rapport och muntligt med hjälp av powerpoint för kurskamraterna vid ett seminarium i slutet av kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Laborationer på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Examinationer – prov och ett större projektarbete
Två skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut.
Ett större projektarbete om forskningsprocessen bakom en medicinsk upptäckt, studie eller behandlingsmetod. Arbetet presenteras i en rapport och presenteras muntligt med hjälp av powerpoint vid seminarium i slutet av kursen.

Info och mejlkommunikation.
All information om kursen ges på i-edu.se/na-specialisering/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se itslearning använder vi inte på den här kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande. Mer material hittar du på: i-edu.se/na-specialisering/

Välkommen!
Anders