Na-spcialisering

På grund av pandemin och smittspridningen träffas vi en gång i veckan i skolan i övrigt är kursen till stor del digital.
Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt över utvecklingen fram till idag inom det medicinska området. Under den första halvan av kursen går vi också igenom olika medicinska diagnosmetoder då du bland annat får prova på att göra undersökningar med hjälp av medicinsk apparatur och undersökningsinstrument.

Vi går också igenom vanliga skador och sjukdomar, sjukdomsförlopp, förebyggande åtgärder och olika typer av behandling. Därefter följer en fördjupning inom forskningen och tillämpningar. Vad vi tar upp beror på vad som är aktuellt och vad du är intresserad av. Exempel på områden kan vara:

Regenerativ medicin – ”odlade” organ, transplantationer, stamcellsbehandling mm

Reproduktion – genanalys, frysning av könsceller, konstgjord befruktning, fosterutveckling i artificiell miljö mm

Kirurgi och utveckling av läkemedel – operationsteknik, design av läkemedel, kliniska tester, placeboeffekt, nanomedicin mm

Medicinska analysmetoder

Kost, träning och förebyggande hälsa

Under den här delen av kursen gör du en större fördjupningsuppgift där du tittar på och beskriver forskningsprocessen bakom någon medicinsk upptäckt eller behandlingsmetod. Du bestämmer själv vad du väljer att studera inom den medicinska forskningen.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker – du behöver båda.
Medicin 1 och 2 ISBN: 978-91-47-10354-6, fjärde upplagan, Förlag: Liber
Den unika människan ISBN: 978-82-535-3045-1 andra upplaga, Förlag: Bonnier
Webbmaterial: i-edu.se/na-specialisering/

Kursorganisation

Under kursens teoridelar har vi gemensam teorigenomgång i skolan en gång i veckan. Två gånger i veckan ges också studieanvisningar på i-edu.se/na-specialisering/anvisningar-uppgifter/.  Övrig tid och efter överenskommelse eget arbete hemma eller på annan plats. Under hela kursen finns också ett handledningstillfälle i skolan per vecka.

Utifrån studieanvisningarna, det du läst i kursböckerna och sett i de angivna videoklippen redovisar du dina svar på olika uppgifter i en studielogg Det du skriver i din logg ska du ha formulerat och producerat själv. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Anvisningar för hur studieloggen ska vara gjord samt en länk till en mall ser du här. Studieloggen skickar du sedan in för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i PDF-format.

För att klara kursen behöver du kommer igång med studierna från början. Skapa ditt loggdokument och skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Du behöver dem från första lektionen.
Läs angivna sidor i böckerna och se de förklarande videoklippen på  i-edu.se/na-specialisering/animationer-filmklipp/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Efter den inledande teoridelen av kursen ska du göra ett större självständigt projektarbete, då du undersöker och beskriver forskningsprocessen bakom en medicinsk upptäckt eller behandlingsmetod. Under den här delen av kursen arbetar du som sagt till stor del självständigt. Resultatet presenterar du i en utförlig rapport och muntligt med hjälp av powerpoint för kurskamraterna

Naturvetenskaplig specialisering är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

Laborationer och labbrapporter:
Om det är möjligt kommer två-tre laborationer göras på plats i skolan annars i form av laborationer som kan göras hemma, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Examinationer – prov och ett större projektarbete
Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och labbrapporter är inlämnade och godkända.

Ett större projektarbete om forskningsprocessen bakom en medicinsk upptäckt. Arbetet presenteras i en rapport och muntligt med hjälp av powerpoint för kurskamraterna.

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på i-edu.se/na-specialisering/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se itslearning använder vi inte på den här kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.   

Välkommen!
Anders