Biologi 1

Välkommen till kursen Biologi 1

Kursinnehåll

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, DNA och hur olika celler är uppbyggda. Därefter följer avsnitt om genetik, evolution, organismernas släktskap och indelning, etologi och slutligen ett avsnitt om ekologi och hållbar utveckling. Du ska också göra en projektuppgift och ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur, två böcker du behöver båda.
Spira Biologi 1 ISBN: 978-91-47-11600-3, tredje upplagan, Björndahl mfl Förlag: Liber. Boken finns inläst här
Livets utveckling ISBN: 978-82-535-3036-9 tredje upplagan, Förlag: Bonnier

Webbmaterial på: i-edu.se/biologi-1/

Kursorganisation

Kursen ges i hybridform. Det vill säga delvis i skolan och delvis digitalt. Lektion i skolan två gånger i veckan övrig tid studerar du hemma eller på annan plats.

Studieanvisningar och uppgifter läggs tre gånger i veckan ut på i-edu.se/biologi-1/anvisningar-uppgifter/ Utifrån dem, genomgångar på plats i skolan, det du läst i kursböckerna och sett i de anvisade videoklippen arbetar du sedan med uppgifter och redovisar dina svar i en studielogg. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i studieloggen enligt lektionsuppgifternas datum. Anvisningar för hur studieloggen ska vara gjord samt en länk till en mall finns här. Läs anvisningarna noga och följ dem. Du sparar då tid och kan snabbt komma in i en studierutin som underlättar för dig. Du skickar in din logg för bedömning vid schemalagda ”studieavstämningstillfällen” en-två veckor före varje prov. Det du skickar ska vara i PDF-format. Biologi 1 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt minst 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna från början. Skapa ditt loggdokument och skaffa kursböckerna så att du har dem till kurstarten! Läs angivna sidor i böckerna och titta på de förklarande videoklippen på i-edu.se/biologi-1/ där också mycket annat material till alla moment finns. Arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
Två-tre laborationer görs på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Tre skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och labbrapporterna är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen och på kursens webbplats  i-edu.se/

 Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på i-edu.se/biologi-1/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se
itslearning använder vi inte på den här kursen.

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande. Här är bilder på kursböckerna och mycket material hittar du som sagt på i-edu.se/biologi-1/

Spira Biologi 1 ISBN: 978-91-47-11600-3 tredje upplagan. Författare : Björndahl mfl. Förlag: Liber. Boken finns inläst här

Livets utveckling ISBN: 978-82-535-3036-9 tredje upplagan. Redaktör: Lotte Juul Nielsen. Förlag: Bonnier

Välkommen! Anders