Biologi 1

Hemstudier pga coronasituationen

Ingen undervisning ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt studera hemma enligt kursplaneringen. Jag lägger inför varje ordinarie lektion ut studieanvisningar och uppgifter på den här sidan.  Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg 1/2-1 A4 sida (Times New Roman 12p, enkelt radavstånd) minst tre gånger i veckan, gärna varje dag du pluggar. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt datumen på studieanvisningarna/uppgifterna jag lagt ut. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. Jag kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Biologi 1 är en 100p-kurs = 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen kommer nu att ges här på i-edu.se/biologi-1/ och all mejlkommunikation att ske via anders.inghage@norrkoping.se  Info och mejl skickade på annat sätt riskerar att inte komma fram pga att itsleaning och andra plattformar nu lätt blir överbelastade.

Vänliga hälsningar
Anders

Tisdag 7/4

Arbeta vidare med projektuppgiften. I morgon onsdag 8/4 ska du skicka in ett utkast till rapport (över hela ditt arbete).
Det som framför allt är viktigt då är att det går att se hur du tänkt disponera rapporten. Att rätt huvudrubriker finns med vilka underrubriker du tänker ha med, delar av dina textavsnitt finns, några av dina bilder inplacerade och var du tänkt ha fler bilder samt en första version av det som ska stå under rubriken “Innehåll” respektive under rubriken “Referenser”.
Mer info om hur du ska skriva din rapport finns här. Övrig information och inlämningstider för projektuppgiften finns här. Du som inte skickat in en tidsplanering över hur du lägger upp ditt arbete behöver göra det idag. /Anders

Torsdag 2/4

Arbeta vidare med projektuppgiften. Du som inte skickat in en tidsplanering över hur du ska lägga upp ditt arbete behöver göra det idag. Tidsplaneringen ska innehålla:
– När och hur länge ska du göra faktasökningen?
– När måste du börja skriva?
– Vilka deadlines måste du ta hänsyn till? Tidsplaneringen bör alltid innehålla reservtid för de olika delarna i arbetet, tänk på att saker ofta tar längre tid än vad du tänkt. Övrig information angående projektuppgiften finns i anvisningarna som skickades med mejl förra veckan. Mer info om hur du ska skriva och redovisa ditt arbete finns här. /Anders

Onsdag 1/4

Arbeta med projektuppgiften idag. Du som inte skickat in en tidsplanering över hur du ska lägga upp ditt arbete, behöver göra det idag. Tidsplaneringen ska innehålla:
– När och hur länge ska du göra faktasökningen?
– När måste du börja skriva?
– Vilka deadlines måste du ta hänsyn till? Tidsplaneringen bör alltid innehålla reservtid för de olika delarna i arbetet, tänk på att saker ofta tar längre tid än vad du tänkt. Övrig information angående projektuppgiften finns i anvisningarna som skickades med mejl förra veckan. Tänk på att alla texter plagiatkontrolleras. Det du skriver i ditt arbete ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera text från nätet eller andra källor. Mer info om hur du ska skriva och redovisa ditt arbete finns här. /Anders

Tisdag 31/3

Du som ännu inte skickat mig ditt förslag till art att arbeta med behöver göra det idag! senast kl 18.00
Du som valt art och fått klartecken gör en tydlig tidsplanering över hur du ska lägga upp ditt arbete. Tidsplaneringen ska innehålla:
– När och hur länge ska du göra faktasökningen?
– När måste du börja skriva?
– Vilka deadlines måste du ta hänsyn till? Tidsplaneringen bör alltid innehålla reservtid för de olika delarna i arbetet, tänk på att saker ofta tar längre tid än vad du tänkt. Din tidsplan ska vara inskickad senast i morgon onsdag 1/4 kl. 18.00. Övrig information angående projektuppgiften finns i anvisningarna som skickades med mejl förra veckan. /Anders

Torsdag 26/3

Läs avsnittet “Klassisk etologi” B1 s.253–263 och titta på filmerna som heter ”Etologi 1” och ”Etologi 2” här.  Utgå från rubrikerna (“Instinkter”, “Medfött och inlärt” … osv.) i bokens avsnitt om klassisk etologi och förklara kort begreppen respektive rubrik tar upp. Skriv också en kort text om Konrad Lorentz och hans upptäckt. Idag börjar vi också med projektuppgiften “Organismer/etologi” anvisningar till den finns här.
Lycka till! Anders & Jessika

Onsdag 25/3

Innan du börjar med dagens uppgift skickar du in en kopia på din logg så långt du kommit fram till idag. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka loggen till anders.inghage@norrkoping.se 

När du skickat in kopian på loggen kan du fortsätta med dagens uppgift. Läs B1 s.290–298 och Lu s.54–63, 68–71 och titta på de sju sista filmerna på: Systematik – organismernas indelning (Den första filmen är “Djur” och den sista är “Organismernas släktskap – Kladogram”) de flesta av filmerna är ca 5min långa några 7-9min. Gör på samma sätt som förra uppgiften ett släktträd men gå låt det sluta i däggdjur, glöm inte att ha med stammarna. Skriv en kort text om varje klass.
Lycka till! Jessika & Anders

Torsdag 19/3

Läs enligt anvisningarna B1 s. 288–289 och Lu s.72-73, titta på filmerna som heter ”Växter” och ”Svampar” på: Systematik – organismernas indelning. Rita upp ett släktträd som börjar vid prokaryoter och eukaryoter och slutar i fröväxter och svampar, fota och infoga i loggen. Beskriv också när det gäller växter, tre fördelar med att använda sig av fröer som fortplantningsstrategi och när det gäller svampar, hur hyfernas näringsupptag går till.
Lycka till Jessika & Anders

Onsdag 18/3

Läs böckerna enligt anvisningarna B1 281-287 och Lu 34-35 och 74-75 (Lu s35 har tyvärr fallit bort i planeringen men läs den också), samt Lu 18-19 (“Enkla fotoautotrofer & enkla heterotrofer). Titta på de sex första filmerna på: Systematik – organismernas indelningBeskriv i loggen de tre domänerna Bakterier, Arkéer och Eukaryoter och några typiska kännetecken hos var och en av dem. Beskriv också vad de “Enkla eukaryoterna” är för sorts organismer.
Lycka till Jessika & Anders

Tisdag 17/3

Ingen undervisning kommer att ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt att studera enligt kursplaneringen enligt anvisningarna ovan. Mer information kommer i morgon onsdag.
/Jessika & Anders


Biologi 1 handlar om evolution, genetik, ekologi och vad som kännetecknar naturvetenskapliga arbetsmetoder. Kursen innehåller också ett antal laborationer.
I menyerna hittar du mer information och det mesta du behöver för kursen.
Lycka till!

Fossil av orm kastar nytt ljus över ormarnas evolution

Ormdjur

Så här kan kanske ett av de tidiga ormdjuren ha sett ut. Här simmandes i en sjö i England. Illustration: Julius Csotony

Fossilstudier av orm tyder på att den typiska ormskallen utvecklades på ett tidigt stadium, sannolikt innan benen försvann.

Nya studier av mycket tidiga ormar ifrågasätter tidigare teorier om ormarnas evolution. I en studie nyligen så drog forskare slutsatserna att ormars huvud måste ha utvecklats efter det att kroppen funnit sin avlånga form.

Men de här teorierna tillbakavisas alltså av forskare bakom en studie i Nature Communications där de har studerat fossil från fyra olika arter som har hittats i olika delar av världen.

De här fossilen av orm är uppemot 170 miljoner år gamla. Och fynden gör att forskarna kan anta att ormar har funnits flera tiotals miljoner år längre på jorden än vad de tidigare trott.

Fynden visar också att de här gamla ormarna har gemensamma drag med moderna ormar, som vassa bakåtpekande tänder. Men hur de här primitiva ormdjurens kroppar exakt kan ha tett sig, det är fortfarande något av ett frågetecken för forskarna.

Referens: The oldest known snakes from the Middle Jurassic-Lower Cretaceous provide insights on snake evolution. DOI: 10.1038/ncomms6996

Anders Inghage