Finansiering

Forskning kan finansieras på olika sätt – “Crowdfunding” är ett sätt.

De vanligaste sätten som forskning finansieras är:

Med offentliga medel
=skattefinansierad forskning (t ex inom universiteten, eller militären)
Mer här och här

Av kommersiella företag
= t ex läkemedelsföretags interna forskning, eller finansiering av extern forskning
Mer här och här

Av stiftelser eller fonder
= organisation som ideellt finansierar forskning (ex Wallebergsstiftelsen)
Mer här

Fackförbund
= Fackförbund kan finansiera forskning inom områden som rör arbetslivet, skador, rehabilitering mm.

Riskkapitalister
= Fristående person som finansierar forskning mot del i eventuell vinst från framtida produkter som forskningen resulterat i
Mer här

“Crowd funding”
= Uppropp och insamling via nätet av pengar för att finansiera ett forskningsprojekt. Forskare presenterar sitt projekt på en webbsida och privatpersoner eller vem som helst kan sedan gå in och donera pengar till det forskningsprojektet.
Mer här

Läs mer om finansiering av forskning här