Vetenskaplig publicering

Vetenskapliga originalartiklar är artiklar i vetenskapliga fack-tidskrifter där forskare redovisar sina resultat för i första hand andra forskare inom samma vetenskapsområde. Vetenskapliga originalartiklar är skrivna enligt IMRAD som är en internationellt överenskommen mall för hur vetenskapliga arbeten ska skrivas.

Introduktion – vetenskapliga originalartiklar

Peer review och mer om stukturen i vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig publicering – historik och sammanfattning här.

Informationskompetens – Vetenskaplig kommunikation. Heltäckande genomgång producerad av Karlstads Universitet här.

Mer om hur du hittar vetenskapliga artiklar här.

Vetenskapliga arbeten skrivs enligt den internationellt överenskomna strukturen IMRaD . Se videoklipp om IMRaD här.

Hur du skriver en Rapport, skriver korrekt referenslista mm här.

Hur du anger internetreferenser –  här, här och här.

Utförlig manual för korrekt referenslista enligt APA 7 – här

Utförlig manual för referensangivelser enligt Harvardsystemet – här

Exempel på en vetenskaplig originalartikel här