Kloner och kloning

Naturliga och artificiella kloner


En biologisk klon är två eller flera genetiskt identiska kopior av biologisk materia. Detta kan inkludera gener, celler , vävnader eller hela organismer.

Naturliga kloner

Vissa organismer genererar kloner naturligt genom asexuell reproduktion.  

Växter, alger, svampar och protozoer producerar sporer som utvecklas till nya individer som är genetiskt identiska med moderorganismen. Bakterier kan skapa kloner genom en typ av reproduktion som kallas binär fission . I binär fission replikeras bakterie- DNA: t och den ursprungliga cellen delas in i två identiska celler.

Naturliga kloner förekommer också i andra delar av organismvälden, t ex efter att avkomman växt ut från en förälders kropp, fragmentering (en förälders kropp bryts i distinkta bitar, var och en kan producera en avkomma och efter parthenogenes . Hos människor och andra däggdjur är bildandet av identiska tvillingar en typ av naturlig klon. I det här fallet utvecklas två individer från ett befruktat ägg .

Typer av kloner

När vi talar om kloner tänker vi vanligtvis på kloner av organismer, men det finns olika typer av kloner.

  • Molekylära klon: är identiska kopior av hela eller delar av DNA-eller RNA-molekyler
  • Cell klon: är identiska kopior av hela celler (en människa är en klon av genetiskt identiska celler – men det genetiska materialet i cellerna uttrycks olika)
  • Organism klon: är genetiskt identiska kopior av en hel organism (t ex tvillingar eller en grupp jordgubbsplantor som är sammanlänkade via gemensamt rotsystem)

Man talar också om:

  • Terapeutiska kloner: Terapeutiska kloner är kloning av humana embryon för produktion av stamcellskloner. Dessa stamceller kan användas för att behandla sjukdomar. Embryona förstörs så småningom i denna process.

Kloning

Reproduktiv kloningsteknik

Kloningstekniker är laboratorieprocesser som används för att producera avkommor som är genetiskt identiska med givarföräldern. Kloner av vuxna djur skapas genom en process som kallas somatisk cellkärnöverföring. 

I denna process avlägsnas kärnan från en somatisk cell och placeras i en äggcell som har fått bort sin kärna. En somatisk cell är vilken typ av kroppscell som helst än en könscell .

Kloningsproblem

Vilka är riskerna med kloning? En av de viktigaste frågorna när det gäller mänsklig kloning är att de nuvarande processerna som används vid kloning av djur bara är framgångsrika en mycket liten andel av tiden. 

En annan oro är att de klonade djuren som överlever tenderar att ha olika hälsoproblem och kortare livslängd. Forskare har ännu inte svar på varför dessa problem uppstår och det finns ingen anledning att tro att samma problem inte skulle hända vid mänsklig kloning.

Klonade djur

Forskare har lyckats med att klona ett antal olika djur . Några av dessa djur inkluderar får, getter, hundar, apor, katter, och möss.

Kloning och etik

Ska människor klonas? Ska mänsklig kloning förbjudas ? En stor invändning mot mänsklig kloning är att klonade embryon används för att producera embryonala stamceller. 

Samma invändningar framförs när det gäller forskning inom stamcellsterapi som använder embryonala stamceller från icke-klonade källor. 

Forskare har nu utvecklat nya tekniker för att generera embryonliknande stamceller. Dessa celler kan potentiellt eliminera behovet av humana embryonala stamceller i terapeutisk forskning. Andra etiska farhågor om kloning innefattar det faktum att den nuvarande processen har en mycket hög grad av misslyckande. 

Källa: Genetiskt lärande centrum.