Rosalind Franklin

Rosalind Franklin i Paris 475

Rosalind Elsie Franklin, föddes i London 1920 och bidrog 1951-53 med hjälp av sina röntgendiffraktionsbilder till att  DNA-molekylens uppbyggnad kunde bestämmas.

En annan forskare Maurice Wilkins visade dock utan Franklins vetskap hennes bilder för Francis Crick och James Watson som med hjälp av dem lyckades finna en modell för DNA-molekylen. De skyndade sig sedan att publicera sina idéer innan Franklin själv hade offentliggjort några av sina resultat.

Wilkins, Watson och Crick fick nobelpriset i medicin 1962 för sina upptäckter. Vid denna tidpunkt hade Franklin avlidit i cancer vid en ålder av endast 37 år. Idag är Rosalind Franklin av många ansedd som en av 1900-talets mest begåvade forskare.