Vad är en gen?

En gen är en sekvens av en DNA-sträng och kodar oftast för ett specifikt protein.

Vad är en gen B 475

Gen 475 B

Skillnaden mellan kromosom, DNA-molekyl, gen och protein

Skillnad kromosom till protein 475

Läs mer här.

Videoklipp här