Född till donator

Emma är det första och hittills enda barnet som har fötts i Sverige med uppgiften att rädda ett syskons liv. När hon föddes, för tre år sedan, tappades blodet från hennes navelsträng och frystes ned för att rädda storebror Felix från en livshotande genetisk sjukdom.

Tekniken, som heter PGD-HLA, är dock kontroversiell, både etiskt och medicinskt. Hur mycket ska man mixtra i en människans arvsanlag?

– Min dotter är ett efterlängtat barn, säger Helena Richardsson.
Helena bär på en ovanlig genetisk sjukdom som hon, utan att veta, förde över till sina båda söner Mathias och Felix. Mathias har redan drabbats och kan inte räddas.

För att vara säker på att hitta en donator som kunde rädda Felix, skaffade föräldrarna ett nytt syskon, Emma, som inte bär på anlaget och om har samma vävnadstyp som Felix.

Men Emma slapp bli donator åt sin storebror. Efter flera års sökande hittades en manlig donator utanför familjen som donerade benmärgsceller till Felix. Emma har hunnit fylla tre år och är ett glatt och friskt barn, säger mamma Helena.

Elisabeth Blennov är docent i klinisk genetik och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon hjälpte familjen med den kliniska processen att välja ut ett embryo som skulle fungera som Felix donator.

Mer här och hela serien “De designade barnen”