Epigenetik

Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA. Det handlar om hur DNA läses av och hur DNA uttrycks.

Epigenetiska förändringar påverkas av den yttre miljön (diet, gifter, hormoner, fysisk aktivitet, sömn och andra miljöfaktorer) och kan i vissa fall föras vidare  och ge  effekter flera generationer senare, så kallad transgenerationell epigenetisk nedärvning.

Mer om epigenetik här och här.