Köttätande växter

Human Eating Plant 1

Köttätande växter – “äter” i de flesta fall bara insekter men i några av de större arterna kan även sniglar och gnagare av olika slag fångas. Köttätande (karnivora) växter växer oftast på näringsfattig mark och behöver därför tillskott av kväve och fosfor. Det får växten genom att fånga insekter och smådjur som sedan löses upp med proteinlösande enzymer eller med hjälp av bakterier.

Mer om köttätande växter här och om arter som finns i Sverige här.

Tropiska kallor