Blommor

Växter med blommor utvecklades för ungefär 125 miljoner år sedan. De äldsta fossilen efter blommande växter har man hitta i södra Australien och i Portugal.

tropical-flowers-4 b

Blomman/blommorna är växtens fortplantningsorgan och växter med blommor spred sig snabbt över världen när de väl etablerats.

En anledning till att blomväxterna varit så framgångsrika är att de på ett effektivt sätt fått hjälp av insekterna att sprida sig och därefter snabbt anpassat sig till olika miljöer.

Läs mer om blomväxternas utveckling här eller på engelska här

Läs mer om en blommas olika delar här

Titta på bilder och läs mer om vilda svenska blommor här

Läs mer om och titta på bilder av odlade blommor här