Livets träd

Livets träd beskriver hur allt levande härstammar från en gemensam ursprunglig cell och sedan utvecklats i olika riktningar och förgrenat sig fram till idag. Många utvecklingslinjer och organismer har dött ut på vägen och de grenar de utgjort därmed avslutats. Andra “grenar” har utvecklats vidare och i sin tur förgrenat sig fram till variationen av olika organismer och alla arter vi ser idag.

Livets träd

Från livets mest ursprungliga celltyp utvecklades å ena sidan bakterierna (Bakteria) och å andra sidan arkéerna (Arkéa) och senare Eukaryoterna (Eukarya).  Eukaryoter och Arkéer är med andra ord närmare släkt än Eukaryoter och Bakterier.


Eukaryoter är mer släkt med Arkéer än med Bakterier

Större bild här.


Last Universal Common Ancestor (LUCA)

Större bild här.


Livets träd – tre domäner: Bakterier, Arkéer och Eukaryoter

Större bild här.


Mer…

Arkea och livets träd – livets nya träd!