Så får du en lyckligare kärleksrelation

Kärleken kräver engagemang. Här är elva nedslag i forskningen för att se vad den kan lära oss om lyckliga parrelationer.

Se kärleken som en resa

Forskare i kärlek - bilder 2 - 475 Foto: Christine Olsson / TT

En perfekt enhet eller en gemensam resa? Hur vi ser på vår kärleksrelation påverkar hur vi hanterar konflikter, visar forskning.

Även om vi alla har unika upplevelser av kärleken, så påverkas vi av de föreställningar som kulturen matar oss med via sagor, romantiska filmer, kärleksromaner…

En vanlig sådan föreställning är att ett lyckat kärlekspar utgör en perfekt enhet. ”Vi är gjorda för varandra” utbrister någon med tindrande ögon. ”Han är min andra hälft” suckar andra lyckligt.

Men man kan också se på kärleken som en gemensam resa. Längs vägen möter man både med- och motgångar, men man fortsätter ändå framåt tillsammans. ”Tänk vad vi har tagit oss igenom tillsammans. Det är kärlek det!”

Forskare i kärlek - bilder 2b - 475Foto: Karin Grip

Det intressanta med dessa olika föreställningar kring kärleken är att de påverkar hur vi värderar parrelationen. Forskare vid University of Toronto och University of Southern California har bland annat sett att personer som ser kärleksrelationen som en perfekt enhet, är mindre nöjda med sina förhållanden. Om det blir konflikter – vilket det ofta blir förr eller senare – uppfattas det nämligen som ett tecken på att man misstog sig om den andra. Hen var visst inte ens andra hälft. För par som i stället ser kärleken som en gemensam resa upplevs motsättningarna inte som så farliga.

Våga vara öppen

Forskare i kärlek - bilder 3 - 475Foto: Torbjörn F Gustafsson/TT

”Vem i hela världen skulle du allra helst vilja bjuda på middag? ”

”Vilket är ditt värsta minne?”

”Vilken relation har du till din mamma?”

Ett nästan 20 år gammalt psykologiskt experiment om närhet mellan främlingar har fått nytt liv på nätet. Detta efter att skribenten Mandy Len Catron på New York Times berättat om hur hon med hjälp av studien förälskat sig i och inlett en kärleksrelation med en avlägsen bekant.

Det ursprungliga experiment utfördes 1997 av psykologiprofessor Arthur Aron vid Stony Brook University i USA. Hans huvudsyfte var inte att försöka få främlingar att förälska sig i varandra. Däremot ville han undersöka hypotesen att när människor blottar sig och visar sig sårbara inför varandra så uppstår en stark känsla av närhet.

Aron och hans kollegor bestämde sig därför för att försöka skapa närhet mellan främlingar i en laboratoriemiljö. Ett antal män parades ihop med ett antal för dem okända kvinnor och under 45 minuter fick paren turas om att besvara frågor som gradvis blev allt mer personliga.

Efteråt visade det sig att de som lärt känna varandra med hjälp av de personliga frågorna upplevde en betydligt större närhet efter trekvart än en jämförelsegrupp som fått småprata om vad som helst. För ett par blev intimiteten så stark att de faktiskt gifte sig några månader senare – och bjöd hela labbpersonalen på bröllopet.

Forskare i kärlek - bilder 3b - 475Björn Kjellman och Josefine Nilsson under en romantisk middag i filmen ”Adam och Eva” 1998. Foto: TT

Hur representativa de – eller New York Times-skribenten och hennes kärlek – är förtäljer inte forskningen. Däremot har flera senare studier visat att öppenhet och närhet är grundförutsättningar för långa tillfredsställande parrelationer. Så kanske kan de 36 frågornasom användes i studien inte bara användas av singlar som vill få potentiella partners på kroken, utan också av gamla kärlekar som vill utforska nya sidor hos varandra och hålla relationen levande. Testa själv.

Hantera konflikterna

Forskare i kärlek - bilder 4 - 475Foto: Jessica Gow/TT

Genom att studera hjärnaktiviteten hos nyförälskade personer som tänker på sin partner har forskare kunnat förespå relationens hållbarhet på sikt, visar forskning. Studien, som har genomförts vid Brown University i USA, är visserligen inte särskilt stor, men enligt huvudförfattaren Xiaomeng XU verkar neuronernas aktivitetsmönster i hjärnan i början av ett förhållande faktiskt fungera som en indikator på relationens överlevnadschanser 40 månader senare.

Med hjälp av så kallad magnetresonanskamera (MR) undersöktes hjärnaktiviteten hos tolv försökspersoner. Alla hade varit tillsammans med sin partner ungefär ett år och uppgav själva att de var passionerat förälskade. Medan de fick titta på bilder av sina älskade och tänka på dem, skannades försökspersonernas hjärnor.

Drygt tre år senare jämförde forskarna neuronernas aktivitetsmönster under nyförälskelsefasen med relationsstatusen efter att den första passionen svalnat.

Endast hälften av försökspersonerna var då kvar i samma relation. Utmärkande för dessa var bland annat att de hade haft högre aktivitet i den del av hjärnan som producerar känslor inför visuell skönhet, jämfört med dem som brutit upp.

Forskare i kärlek - bilder 4b - 475Foto: Jonas Ekströmer/TT

Samtidigt hade de haft lägre aktivitet i hjärnans beroendecentrum som gör att människor söker yttre belöning och ”känslokickar”. De hade också lägre aktivitet i ett område i hjärnan som enligt forskarna kan göra människor mindre dömande och kritiska till sin omgivning.

– Den typ av hjärnaktivitet som personerna med stabila relationer uppvisade underlättar antagligen hanteringen av de konflikter som förr eller senare dyker upp i långa relationer. Konflikthantering spelar stor roll för huruvida man lyckas hålla ihop och känna tillfredställelse i en relation, säger psykologiprofessor Arthur Aron till The Telegraph.

– Samtidigt är hjärnan så komplex och vi är fortfarande långt ifrån att kunna säga exakt vad de här olika aktivitetsmönstren betyder. De här resultaten visar dock att det pågår saker inom människor vid sidan av det som de berättar.

Besvara varandras inviter

Forskare i kärlek - bilder 5 - 475Foto: Brennan Linsley/AP

”Alla lyckliga familjer liknar varandra, varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis”, skrev Leo Tolstoj i  ”Anna Karenina”. För att undersöka om så verkligen är fallet – eller om det finns saker som förenar även olyckliga relationer har psykologiprofessorn John Gottman ägnat fyra decennier åt att studera olika slags parförhållanden.

För ett av sina experiment vid University of Washington lät han nygifta par berätta om sin relation: om hur de träffades, om uppslitande konflikter och positiva minnen. Under tiden registrerades deras blodtryck, puls och svettningar.

Sex år senare träffade Gottman paren igen. Många av dem var inte längre tillsammans och när han jämförde relationsstatusen med de tidigare kroppsreaktionerna, visade det sig att de par som haft kraftigast reaktioner hade hållit ihop kortast tid. De par som i stället varit lugna både psykiskt och fysiskt, levde i stabila parrelationer i mycket högre grad.

Forskare i kärlek - bilder 5b - 475Foto: Dan Hansson

Enligt Gottman hade dessa par en kärleksfull närhet som de aktivt närde i vardagen. Detta framgick av en annan studie där Gottman registrerade samspelet mellan 130 nygifta par. Det visade sig då att de flesta av paren kontinuerligt inbjöd varandra till kontakt. ”Titta där, vilken vacker fågel!” kunde en man säga. Hustrun ställdes då inför valet att antingen dela det som fångat mannens intresse – eller bara fortsätta med sitt.

Svaret på partnerns inviter hängde samman med relationens överlevnadsodds. De par som var tillsammans efter sex år besvarade varandras inviter i 87 procent av fallen, medan de som separerat bara gjorde det i 33 procent, enligt The Atlantic. Att som par besvara varandras kontaktförsök i vardagen kan vara det ”klister” som håller ihop förhållandet.

Läs en längre intervju med John Gottman i The Atlantic om vilken betydelse vänlighet och generositet har för parförhållanden.

Väck passionen till liv med dubbeldejt

Forskare i kärlek - bilder 6 - 475Foto: TT

Att många parrelationer blir mindre passionerade med åren, visar en rad psykologiska forskningsstudier. I stället för att göra nya inspirerande saker tillsammans faller många par in i en vardagslunk med städning, föräldramöten och handling – för att sedan somna i tv-soffan framför senaste avsnittet av Game of Thrones.

Men det finns hopp. En forskningsstudie, som presenterats på Live Sciences blogg, visar att det både går att behålla – och höja – temperaturen i ett långvarigt förhållande.

Ett tips är att ta paus emellanåt från det slentrianmässiga vardagsslitet och göra nya roliga aktiviteter tillsammans: gå på teater, äta på restaurang‚ dansa…

Forskare i kärlek - bilder 6b - 475Foto: Malin Hoelstad

Ett annat sätt att hitta glöden att umgås med andra par, visar den nya studien som gjorts vid Wayne State University i USA.

De undersökta par som hade en nära relation med andra par kände mer passion för varandra. Det räckte dock inte med att umgänget bestod av ytligt artighetssnack. För att väcka passionen till liv krävdes djupare diskussioner kring personliga tankar och känslor – liksom en förståelse och acceptans för den som blottat sig själv.

Exakt hur kopplingen mellan umgänget med andra par och passionen inom den egna parrelationen ser ut, vet forskarna inte. En teori är dock att det i samtalen med andra kan uppdagas sidor hos partnern som man tidigare inte sett eller kanske glömt bort – men som man verkligen uppskattar och känner lust inför.

Välj rätt färg på kläderna

Forskare i kärlek - bilder 7 - 475Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Röda geléhjärtan, röda rosor, röda chokladaskar… Att rött är kärlekens färg råder ingen tvekan om kring Alla hjärtans dag.

En rad psykologiska forskningsstudier visar dessutom att den röda färgen har förföriska egenskaper. I ett experiment som gjorts vid University of Rochester jämfördes exempelvis mäns reaktioner inför en bild av en kvinna som antingen bar en röd eller en blå blus.

De manliga försöksdeltagarna bedömde kvinnan som mer attraktiv och sexig när hon var klädd i rött. Männen uppgav sig också vara mer intresserade av att dejta kvinnan när hon var klädd i rött.

Frågan är dock om den röda färgen i sig bidrog till attraktionen eller om männen påverkades av den stereotypa föreställningen att en kvinna som klär sig i rött är mer intresserad av sex.

För att testa detta gjordes ytterligare ett experiment. Samma kvinna med samma kläder (ej röda) fotograferades mot en röd, vit, grå eller svart bakgrund. Resultatet visade att även när kvinnan fotograferades mot en röd vägg, uppfattades hon som mer attraktiv.

Liknande studier har även gjorts med kvinnliga försöksdeltagare som fått titta på män som fotograferats mot olikfärgade bakgrunder. När männen avbildades mot en röd vägg bedömdes de ha högre status, vilket kvinnorna uppfattade som mer attraktivt.

Forskare i kärlek - bilder 7b - 475Foto: Dick Loek/TT

För den som inte känner sig helt bekväm i rött finns det dock alternativ. En annan undersökning visar nämligen att svart har nästan lika starkt attraktionskraft.

I den studien framkom dessutom att det inte bara är betraktaren som påverkas av en färgs psykologiska mekanismer, utan också bäraren. För ett försök fotograferades en kvinna först i en röd och sedan i en vit tröja. Därefter manipulerades bilderna i dator så att den röda tröjfärgen byttes ut mot den vita och tvärtom.

När försöksdeltagare fick titta på bilderna, uppfattade de kvinnan som mer attraktiv på den bild där färgen på hennes tröja bytts från rött till vitt – än på den icke manipulerade bilden där hon bar en vit tröja.

Forskarnas slutsats är att bäraren av ett plagg också påverkas psykologiskt av dess färg och utstrålar mer attraktion och sexuellt intresse via miner och kroppsspråk om skjortan eller kjolen för dagen är röd eller svart.

Gör partnern empatisk

Forskare i kärlek - bilder 8 - 475Foto: Said Karlsson/TT

Tröttnat på de hjärtformade chokladaskarna och rosorna med glitter på? Varför inte ge bort en kärleksroman på Alla hjärtans dag i stället. Förutom att läsupplevelsen ofta ger mer och håller längre än 20 rosor, tyder ny forskning på att personer som läser romantiska böcker har lättare att tolka andras ansiktsuttryck och sinnesstämningar.

Att läsning är ett sätt att öva upp den sociala förmågan har flera tidigare studier visat. Särskilt lärorika är romaner som innehåller många skildringar av sociala situationer.

Men för att gå vidare och se om vissa litterära genrer utvecklar läsarens sociala förmåga extra mycket, genomfördes ytterligare en studie med 328 försökspersoner vid York University i Kanada.

Deltagarna fick se en lista med författarnamn inom olika litterära genrer som kärleksromaner, science fiction/fantasy och deckare. De fick sedan tala om hur många av dessa de kände till, vilket därefter användes som ett mått på hur litterärt bevandrade försökspersonerna var.

Forskare i kärlek - bilder 8b - 475Foto: Fredrik Sandberg/TT

När den sociala känsligheten skulle mätas fick de se svartvita bilder av ansikten som var beskurna så att man bara såg området kring ögonen. Personerna ombads välja en av fyra sinnesstämningar som de tyckte stämde in på den avbildade personen.

Det visade sig då att de deltagare som var mer litterärt bevandrade (eller i alla fall kände igen fler författarnamn) var skickligare på att tolka ansiktsuttrycken på fotografierna. Särskilt duktiga var personer som läste kärleksromaner.

Frågan är dock hur resultatet ska tolkas: Blir man mer känslig av att läsa kärleksromaner – eller dras känsliga personer till den typen av litteratur? Kanske handlar det om en kombination.

Den ansvariga forskaren bakom studien, Katarina Fong, spekulerar i The Atlantic. ”De känslor som de romantiska böckerna väcker till liv, kanske påminner läsarna om deras egna tidigare relationer och får dem att börja analysera dessa. Denna självreflektionen kan vara användbar i mötet med nya individer”, säger hon.

Ge mest värdefulla presenten

Forskare i kärlek - bilder 9Foto: Pontus Lundahl/TT

Forskning visar att den kanske mest värdefulla Alla-hjärtans-dags-present du kan ge din partner är en – skrivövning, rapporterar New York Times.

De flesta som levt i långa relationer vet att konflikter i princip är oundvikliga. Och ett rejält bråk behöver inte nödvändigtvis vara dåligt för relationen. En förutsättning för att det ska medföra något positivt är dock att bråket är någorlunda konstruktivt.

I en studie som gjorts vid bland annat Stanford University och publicerats i Journal of Psychological Science deltog 120 relativt lyckliga par. Under första året kontaktade forskarna paren var fjärde månad och bad dem att beskriva de större äktenskapliga konflikter de haft under perioden.

Andra året delades paren in i två grupper. Den ena fortsatte att rapportera om sina bråk var fjärde månad. Den andra fick dessutom en skrivuppgift som gick ut på att de skulle beskriva sina konflikter ur en utomstående persons perspektiv.

Forskare i kärlek - bilder 9b - 475Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

En kvinna skrev till exempel: ”Som utomstående skulle jag säga till mig själva att ta time-out för att lugna ner mig och kanalisera ilskan på något annat sätt.” Paren ombads dessutom att skriva ner eventuella positiva aspekter av bråket och vad som skulle kunna hindra dem från att bråka på ett konstruktivt sätt nästa gång.

Under studiens första år sjönk tillfredsställelsen med relationen för de flesta par. Och den trenden höll i sig även under det andra året för paren i den första gruppen, som bara rapporterat om sina bråk. De upplevde lägre nivåer av passion, tillfredsställelse, kärlek, tillit och intimitet.

Efter att paren i den andra gruppen börjat göra skriftliga analyser av sina bråk så sjönk dock inte längre tillfredsställelsen med relationen längre. En uppföljningsstudie visade dessutom att även om båda grupperna bråkade ungefär lika mycket, så upplevde de som fått skriva om sina konflikter bråken som mindre jobbiga och uppslitande.

Undvik sömnbrist

Forskare i kärlek - bilder 10Foto: Jeff Roberson/AP

Efter att ha varit tillsammans en tid är det inte ovanligt att par börjar känna sig allt mindre uppskattade av varandra. En förklaring kan förstås vara att man faktiskt tröttnat på sin livskamrat. Men problemet kan också bero på dålig sömn, konstaterar forskarna bakom en studie från University of California, Berkeley.

För att undersöka sambandet mellan sömnens och parrelationens kvalitet följde de mer än 60 par mellan 18 och 56 år. I ett experiment fick deltagarna skriva sömndagbok samtidigt som de uppgav hur mycket de uppskattade sin partner. I ett annat experiment filmades paren när de löste ett problem tillsammans.

I båda fallen visade det sig att om någon i paret sovit dåligt så orkade han eller hon sällan uttrycka sin uppskattning – vilket fick partnern att känna sig förbisedd och nedvärderad. Paren med sömnproblem hade också mer konflikter.

En vanlig orsak till att många par separerar är att en eller båda parter känner sig tagna för givna. Andra studier har visat att människor som känner sig uppskattade av sin partner blir mer engagerade i förhållandet och gör mer sällan slut. /…/ Sömnbrist gör oss tyvärr mer själviska och får oss att prioritera våra egna behov i stället för vår partners.” sade en av forskarna, Amie Gordon, till University of Californias nyhetstidning.

Välj att se positiv sida

Forskare i kärlek - bilder 11 - 475Foto: Therese Jahnson

Kärleken sägs ju vara blind och under förälskelsen framstår vår partner ofta som den vackraste, smartaste och intressantaste personen vi någonsin stött på. Så småningom får vi ofta en något mer nyanserad bild av vår älskade.

Men ett visst mått av ”kärleksblindhet” kan vara bra för relationen även efter den första passionen. Studier vid universitetet i Genève har nämligen visat att par generellt är mer tillfredställda i sin relation och håller ihop längre om de har förmågan att fortsätta idealisera sin partner och betona hans eller hennes positiva sidor.

Anna Lagerblad / SvD