Antinutrienter

Större bild här.

Antinutrienter är ämnen som hämmar näringsupptaget och när det    gäller några av dem retar immunförsvaret i tarmväggarna och på          grund av det även påverkar immunförsvaret i hela kroppen. Oxalater kan orsaka en rad problem av vilka njursten och ledbesvär är de vanligaste.

Översikt om antinutrienter och hur minska effekten av dem här & här

Mer om;
– Oxalater här, här & här
– Fytater och fytinsyra härhär
– Lektiner här, här & här
– Tannier här
– Goitrogener (glukosinolater) här & här
– Saponiner här